Specialsituationer

Till exempel stormar är specialsituationer som uppkommer snabbt och som gör att många människor samtidigt ringer till nödnumret. Om många människor samtidigt ringer för att ställa frågor, kan det uppstå kortvarig rusning på nödcentralen.  I sådana situationer är det viktigt att hålla i minnet att nödcentralen inte är avsedd för förfrågningssamtal. I värsta fall kan sådana samtal fördröja hjälpen till någon som är i ett verkligt nödläge med ödesdigra följder.

Ibland uppstår det störningar i telefonnätet som gör det svårt att nå nödnumret.

Instruktioner för olika situationer 

Telefonnätet fungerar inte

Om det förekommer störningar i telefonnätet och du inte når nödnumret, gör så här:

  • starta om telefonen
  • passera PIN-koden och ring 112.

Då söker telefonen ett fungerande nätverk.

Rusning i nödcentralen

Nödsamtalen besvaras alltid i den ordning samtalen kommer in. Bryt inte samtalet om det är kö till nödnumret, utan vänta på linjen.

Ett träd har fallit

  • om trädet ligger på en elledning, ring till elverket
  • om trädet inte orsakar en farosituation är det staden, kommunen, en enskild entreprenör eller markägare som ansvarar för trädet

När ett träd orsakar eller kan orsaka en farosituation, ring nödnumret 112

Elavbrott

  • följ elverkets meddelanden
  • ring inte nödnumret

Läs mera på Räddningväsendets webplatsen.