Bestämma position för nödsamtal

När du ringer ett nödsamtal och behöver hjälp är det viktigaste att veta var du är, så att hjälparna hittar fram så fort som möjligt. Nödsamtal kan positionsbestämmas med mobilappen 112 Suomi och med många andra verktyg.

Mans ska dock inte enbart lita på positioneringsteknik i en nödsituation. Ange platsen för händelsen också muntligen när du ringer nödcentralen. Om du vet den exakta adressen, uppge alltid den. För närvarande är det ännu inte möjligt att exakt positionera exempelvis en bostad eller en våning i ett höghus.

AML

Nödpositioneringstjänsten AML (Advanced Mobile Location) måste finnas på alla telefoner som säljs i Europa från mars 2022. När du ringer nödnumret aktiveras telefonens positionsuppgifter automatiskt och skickas till nödcentralen medan samtalet pågår. Tjänsten fungerar även vid nöd-sms i Android-telefoner.

Beroende på operativsystemet överförs positionen på olika sätt. På -telefoner med Android- och Sailfish-operativsystem  överförs positionsdata från början av samtalet med intervaller på 5, 15, 30, 60, 90, 120 sekunder osv. under hela nödsamtalet. På iOS- och HarmonyOS-telefoner överförs positionsdata endast en gång under samtalet, efter cirka 20 sekunder från samtalets början. Positionsdata överförs utan dataanslutning.

Detta är en alleuropeisk tjänst. AML-positionsdata överförs i Finland för utländska abonnemang endast på telefoner med  Android-operativsystem. I andra operativsystem fungerar den i Finland bara när den rings upp från finska abonnemang. 

Nödpositionering av mobiltelefon

Nödpositioneringen görs utifrån telefonens GSM-nummer, och positioneringsuppgiften hämtas på positioneringsservern hos det aktuella abonnemangets operatör. När nödcentraloperatören skickar begäran om positionsbestämning via nödcentralens datasystem kan operatören få positioneringsuppgiften på kortare tid än 10 sekunder.

En begäran om positionsbestämning kan skickas till mobiltelefoner i nät som administreras av mobiltelefonoperatörer i Finland.