Rusning i nödcentralen

Ibland kan nödcentralerna råka ut för kortvarig rusning, och då kan det uppstå kö till nödnumret. Till exempel stormar och andra exceptionella situationer kan öka mängden nödmeddelanden under en kort tid. Rusningssituationer är ändå ganska sällsynta.

Nödsamtalen besvaras alltid i den ordning samtalen kommer in. Bryt inte samtalet om det är kö till nödnumret, utan vänta på linjen. Du får höra följande inspelning: 

Älä katkaise puhelua. Olet hätäkeskuksen jonossa. 
Avbryt inte samtalet. Du är i kö till nödcentralen. 
Please hold the line. You are in the queue for the Emergency Response Centre.

Om du avbryter samtalet och ringer till nödnumret på nytt, blir du sist i kön.

Nödsituation utomlands

Nödcentralsverket tar emot nödmeddelanden från Fastlandsfinland. Nödcentralerna i Finland kan inte nås med telefon från utlandet.

112 är EU:s gemensamma nödnummer. När man ringer till nödnumret utomlands styrs samtalet alltid till den lokala nödcentralen. Om din resa inte går till ett EU-land, kom ihåg att ta reda på nödnumret i destinationslandet på förhand.

Utomlands är myndigheterna ansvariga för sina egna medborgares säkerhet, men också för säkerheten för utlänningar som vistas på landets territorium.
Ta reda på destinationslandets nödnummer