Henkilöstökertomus 2022

Hätäkeskuslaitoksen strategian 2021-2024 mukaisesti virastossa on kiinnitetty erityistä huomiota strategiseen ja ennakoivaan työkykyjohtamiseen ja on ryhdytty niitä vahvistaviin toimenpiteisiin.