Henkilöstökertomus 2022 - siirry julkaisun etusivulle.

Henkilöstötuloslaskelma

Henkilöstötuloslaskelma sisältää kaikki henkilöstöön kohdistuvat kulut. Henkilöstö-kuluja ovat mm. palkat, palkkiot, henkilöstösivukulut ja muut välilliset kustannuk-set. Henkilötyövuositoteuma vuonna 2022 oli 588,4.

Yhden henkilötyövuoden keskiarvoinen kustannus oli noin 67731 euroa sisältäen kiinteät palkat, työaikakorvaukset, ylityökorvaukset sekä välilliset palkkakustannukset (mm. lomarahat, sai-rausaaikalisät,vuosilomalistä) ja muita välillisiä kustannuksia. Muita välillisiä kustannuksia ovat mm. työterveyshuolto, työhyvinvointi- ja virkistystoiminta, virkavaattet sekä työpaikkaruokailun tukemisesta aihetuvat kustannukset.