Tilinpäätös 2022 - Siirry julkaisun etusivulle.

Tilinpäätösanalyysi 

Rahoituksen rakenne 

Hätäkeskuslaitoksen käytettävissä oleva rahoitus koostui vuoden 2022 talousarvion momentista 26.30.02 ja vuodelta 2021 siirtyvän määrärahan momentista 4.21.26.30.02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenomomentille myönnettiin talousarviossa vuodelle 2022 yhteensä 69,3 miljoonaa euroa. Siirtyvä erä vuodelta 2021 oli 5,1 miljoonaa euroa.

Talousarviossa bruttotuotot arvioitiin neljäksi miljoonaksi euroksi. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenomomentille kertyi maksullisen toiminnan tuottoja 4,1 miljoonaa euroa ja muita tuottoja 47 000 euroa. Muu tuotot muodostuivat yhteistoiminnan kustannusten korvauksista. 
Talousarvioesityksessä Hätäkeskuslaitoksen toimintamenomomentin bruttomenoiksi arvioitiin 68,9 miljoonaa euroa.  Hätäkeskuslaitoksen toimintamenomomentille budjetoitiin toiminnan kuluihin yhteensä 74,7 miljoonaa euroa ja toiminnan kulujen toteuma oli 67,9 miljoonaa euroa.

Hätäkeskuslaitoksen toimintamenoista henkilöstökulujen osuus on 57 % ja palvelujen ostojen osuus noin 34 %.

Talousarvion toteutuminen 

Vuoden 2022 talousarviossa Hätäkeskuslaitokselle myönnettiin nettomäärärahaa 69,4 miljoonaa euroa, mikä on noin 9,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Toisessa lisätalousarviossa momentille myönnettiin lisäystä 2,8 miljoonaa euroa hätäviestijärjestelmän uudistamiseen ja 0,4 miljoonaa euroa palkkausten tarkistamiseen. Lisäksi arvonlisveromenoja maksettiin 6,3 miljoonaa euroa eli  12,2 % enemmän kuin edellisenä vuotena.
Hätäkeskuslaitoksella oli käytettävissä toimintamäärärahaa talousarvion ja edellisen vuoden siirtyvän erän myötä yhteensä 74,4 miljoonaa euroa. Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2022 määrärahojen toteuma oli 89,2 % toimintamäärärahan käytön ollessa 66,4 miljoonaa euroa. 
Hätäkeskuslaitoksen talousarvio nousi edellisvuodesta huomattavasti. Talousarvion määrärahoja oli käytettävissä 11,2 % enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Rahoituksen käyttö oli 7,2 % enemmän kuin edeltävänä vuonna. 

Vuoden 2022 osalta 8,1 miljoonaa euroa siirtyy vuodelle 2023. Siirtyvä erä muodostui henkilötyövuosimäärän vajauksesta 1,9 miljoonaa euroa ja palvelujen ostoista 5 miljoonaa euroa sekä käyttöomaisuuden investoinneista 1,1 miljoonaa euroa. Siirtyvästä erästä noin 5 miljoonaa on jo sidottu keskeneräisiin projekteihin ja palveluihin, jotka maksetaan vuonna 2023.