Tilinpäätös 2022 - Siirry julkaisun etusivulle.

Vaikuttavuus

Hätäkeskuslaitoksella on merkittävä rooli tiedonvälittäjänä normaalioloissa ja häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. Yhteiskunnan kriisinsietokyvyn näkökulmasta Hätäkeskuslaitos sovittaa yhteen kiireellisten hälytysviranomaisten toimintaa ja huolehtii rajallisten resurssien priorisoinnista. Hätäkeskustoiminta on täten yksi niistä tärkeimmistä toiminnoista, jotka vaikuttavat suoraan väestön turvallisuuden tunteeseen sekä luottamukseen viranomaisia ja yhteiskuntaa kohtaan.

Toiminnan luotettavuus

Hätäkeskustoiminnassa käytettävän tekniikan luotettavuus ja toimintavarmuus ovat tärkeässä roolissa hätäkeskuspalveluiden tuottamisessa. Hätäkeskustietojärjestelmän (ERICA) käyttöönoton jälkeen järjestelmän toimintavarmuus on saatu nostettua luotettavalle tasolle. 
Syyskuussa 2022 esiintyi lyhyt häiriötilanne hätänumeron toimivuudessa. Tätä yksittäistä tapausta lukuunottamatta Hätäkeskuslaitoksella ei vuonna 2022 ollut sellaisia teknisiä tai muita toiminnallisia häiriöitä, jotka olisivat vaarantaneet hätäkeskuspalveluiden tuottamisen. 

Mediajulkisuus ja viestintä

Hätäkeskuslaitoksessa tehtiin toimintavuoden aikana aktiivista viestintää yleisesti hätäkeskuspalveluista, hätänumeron 112 oikeasta käytöstä ja 112 Suomi -sovelluksesta sekä hätäkeskuspäivystäjien työstä ja koulutuksesta. Myös 112-päivän kampanja sai näkyvyyttä sekä viraston omilla kanavilla että mediassa. 

Sosiaalisen median kanavien seuraajamäärä kasvaa päivä päivältä. Joulukuun 2022 lopussa seuraajia oli Facebookissa 19 600, Twitterissä 17 300, Instagramissa 8 900, YouTubessa 6 700 ja LinkedInissä 1 700. Näiden viraston sosiaalisen median kanavien julkaisuilla saavutettiin yli 2 miljoonaa näyttökertaa. 112.fi -verkkosivustolla julkaistiin vuoden aikana 25 tiedotetta ja 18 uutista. Viraston toimintaan liittyviä, korkean julkisuusarvon omaavia, printtimedian osumia julkaistiin mediassa yhteensä 899 kappaletta. 

Valtaosa vuoden 2022 mediajulkisuudesta oli neutraalia tai positiivista. Paljon julkisuutta saaneita positiivisia aiheita olivat mm. hätänumeron oikea käyttö, 112 Suomi -sovelluksen uudet ominaisuudet, 112-päivän kampanja, hätäpuhelujen tilastot, hyvät kokemukset hätäkeskuspalveluista, hätäkeskuspäivystäjien valmistuminen Pelastusopistolta ja Hätäkeskuslaitoksen hyvä maine julkishallinnon keskuudessa. Negatiivisen julkisuuden aiheita olivat henkilöstön työssäjaksamisen haasteet, työvoimapula ja syyskuun lopussa esiintynyt häiriötilanne hätänumerossa 112.

Viestinnän kehittämiskokonaisuuksia vuoden 2022 aikana olivat yhdenvertaisuuden, kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkyväksi tekeminen, aloitetoiminnan käynnistäminen ja sen viestinnällinen tuki, johtamistapojen ja työhteisötaitojen lanseeraus ja niiden kehittämisen tukeminen viestinnällisesti ja Hätäkeskuslaitoksen ensimmäisen podcastin tuotanto. Verkkosivuston (112.fi) saavutettavuutta parannettiin. Myös intranetin kehittämistä jatkettiin: työtä tehtiin avoimen vuorovaikutuksen sekä tiedon helpon löydettävyyden ja ajantasaisuuden parantamiseksi.

112-päivän kampanja

Helmikuussa järjestettiin virtuaalinen 112-päivän kampanja 7.-13.2.2022, jonka teemana oli "Turvallisuuden tunne tehdään yhdessä". Kampanjaviikon aikana lisättiin hätäkeskuspäivystäjän työn ja 112-palvelun tunnettuutta muun muassa sosiaalisessa mediassa niin sanottujen työntekijälähettiläiden avulla. Lisäksi kampanjaviikolla panostettiin 112 Suomi -sovelluksen markkinointiin. Viikon aikana sovelluksen aktiivisten käyttäjien määrä nousi 39 076:lla. 
Virallisena 112-päivänä 11.2. virasto julkaisi Taloustutkimuksella teetetyn kansalaiskyselyn tulokset, joiden mukaan hätänumeron 112 tunnettavuus sekä mielikuva verkottuneesti toimivasta Hätäkeskuslaitoksesta ja sen perustoiminnasta ovat erittäin hyviä. Tutkimukseen vastanneiden mielestä hätäkeskustoiminta Suomessa vaikuttaa myönteisesti koettuun turvallisuuden tunteeseen ja hädän hetkellä hätänumeroon 112 vastataan nopeasti. Kaikkien 112-päivän kampanjaviikon julkaisujen kattavuus oli lähes 500 000. 

112 Suomi -sovellus

112 Suomi -sovellukselle tehtiin vuonna 2022 tietosuojan vaatimuksenmukaisuuden arviointi. Arviointi hankittiin ulkopuoliselta palveluntuottajalta ja arvioinnissa ilmeni, että sovelluksessa ei ollut tietosuojaan liittyviä puutteita käyttäjän näkökulmasta. 
112 Suomi -sovelluksen saavutettavuutta parannettiin vuoden aikana. Päivitysten myötä käyttäjä voi itse muun muassa säätää vaara-, viranomais- ja liikennetiedotteiden ilmoitusten äänenvoimakkuutta. Sovellusta voi jatkossa käyttää vaakatasossa ja sovelluksen palveluvalikoiden toimintoja on kehitetty. 

Hätäkeskuslaitoksen kansainvälinen numero lisättiin sovelluksen päivystysnumerot -valikkoon elokuussa. Marraskuussa 112 Suomi -sovellus valittiin Vuoden digitaalisin teko -finalistiksi. Finaalissa oli kolme julkishallinnon ratkaisua.