Turvallisuus on meidän kaikkien oikeus

Tänä vuonna on jo 25. kerta kun vietetään 112-päivää. Päivää alettiin viettää hätänumeron tunnetuksi tekemisen tueksi. Vuodesta 2008 lähtien on 112-päivää vietetty koko EU:n alueella. Suomessa 112-päivä on vakiinnuttanut aseman turvallisuustoimijoiden yhteisenä kampanjana arjen turvallisuuden parantamiseksi.

Tämän vuoden 112-päivän teemana on "turvallisuus on meidän kaikkien oikeus". Teemassa kiinnitetään huomiota omaan ja läheisten turvallisuuteen sekä kaikkiin turvallisuusalan toimijoihin - heihin jotka hädän hetkellä auttavat. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja Suomen perustuslaki luovat pohjan sille, että turvallisuus on kaikkien perusoikeus. Muun muassa perustuslain 7 §:n mukaan "jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen".

Kaikkien oikeus turvallisuuteen on erinomaisen tärkeä teema. Suurimmalla osalla ihmisistä asiat ovat hyvin, mutta Suomessa on pieni joukko ihmisiä, joiden turvallisuus ei toteudu ja jotka ovat suhteettoman yliedustettuina rikosten ja onnettomuuksien uhrien joukossa. Olen iloinen, että 112-päivän teema tunnistaa myös nämä ihmiset.

Turvallisuuden yhdenvertaisuus ja saavutettavuus ovat olennaisia paitsi haavoittuvassa asemassa olevien palveluiden kannalta, myös koko järjestelmän perusarvoille. Auttamisjärjestelmälle on aivan keskeistä, että se on toimiva jokaiselle, ei vain suurimmalle osalla.

Meillä on Suomessa poikkeuksellisen luotetut turvallisuusviranomaiset. Tärkeä osa tuota luottamusta on avunsaannin nopeus ja sen eteen teemme joka päivä töitä, kaikkialla Suomessa.

Turvallisuutta eivät tuota vain viranomaiset vaan se lähtee meistä jokaisesta itsestämme. On tärkeää tunnistaa omassa toimintaympäristössä vaaratekijät ja omalla toiminnallaan hallita niitä. Oman turvallisuuden luominen kuuluu ihmisten perustaitoihin. Viranomaiset ja järjestöt auttavat tarvittaessa jakamalla tietoa netissä, sosiaalisessa mediassa tai henkilökohtaisen kontaktin kautta. Myös omista läheisistä ja ystävistä on hyvä pitää huolta. Toimintakyvyltään rajoittuneiden tai sairaiden ihmisten auttaminen turvallisuuden varmistamiseksi osoittaa mitä parhainta välittämistä. Ja jos hätä yllättää väkivallan, tapaturman tai sairauden johdosta, apua saa helposti hälytettyä.

Meillä Suomessa on maailmanlaajuisestikin tarkasteltuna hyvin ainutlaatuinen järjestelmä. Hätäkeskuslaitos toimii auttamisketjun ensimmäisenä lenkkinä kiireellistä apua vaativissa tilanteissa, olipa kysymyksessä rikos, väkivalta, onnettomuus, sairaus tai vaikka lastensuojelutapaus. Tilanteesta riippuen auttamisketjussa toimivat poliisi, ensihoito, pelastuslaitokset ja sosiaaliviranomaiset. Meillä on Suomessa poikkeuksellisen luotetut turvallisuusviranomaiset. Tärkeä osa tuota luottamusta on avunsaannin nopeus ja sen eteen teemme joka päivä töitä, kaikkialla Suomessa.

Tämän vuoden 112-päivän haasteena pyydetään osallistumaan ja kiittämään heitä, joilta olette saaneet apua hätätilanteessa. Tämä on erittäin ajankohtainen aihe myös koronakriisin keskellä, kun turvallisuusviranomaiset ovat pitäneet pystyssä yhteiskuntaamme näinä haastavina aikoina. Annetaan kiitosten näkyä ja kuulua. Sillä tavalla voimme vahvistaa myös auttajien työn merkityksellisyyden kokemusta.

Haluan toivottaa kaikille hyvää 112-päivää ja turvallista talvea.

Maria Ohisalo
Sisäministeri