Uratarina: ylipäivystäjä Aapo

 

Poliisin tutkinto antaa pätevyyden toimia hätäkeskuspäivystäjänä. Tätä reittiä myös hätäkeskuksen ylipäivystäjänä toimiva Aapo työllistyi Hätäkeskuslaitokselle.

Aapo pitää poliisin tutkinnon suorittaneille hyvänä urapolkuvaihtoehtona Hätäkeskuslaitoksessa työskentelyä. Poliisit saavat hätäkeskuksessa kattavan perehdytyksen ensihoidon, pelastuksen ja sosiaalitoimen tehtäviin, ja näin valmiudet toimia päivystyssalissa.

– Poliisitutkinto ja poliisina toimiminen ovat antaneet hyvin pohjaa ja näkemystä päivystystyöhön. Hätäkeskuksessa työskennellessä saa kattavan näkemyksen koko turvallisuusviranomaisten toimintaympäristöstä. Tästä ei ole muuta kuin hyötyä ­- työskenteli sitten missä tahansa turvallisuusympäristössä.

”Pidän tehokkuudesta ja asioiden järkevällä tavalla tekemisestä”

Aapo on työskennellyt hätäkeskuksessa jo kymmenen vuotta. Hän on ylpeä suomalaisesta hätäkeskuksen toimintamallista.

– Pidän antoisana moniviranomaishätäkeskusjärjestelmää, jossa tavallaan samalta luukulta saa kaikkien viranomaisten hätäkeskuspalvelun. Tämä on mielestäni tehokasta ja järkevää. Asiaorientoituneena ihmisenä pidän tehokkuudesta ja asioiden järkevällä tavalla tekemisestä. "Hätäkeskuskoneistoa" ja sen tehokasta toimintaa on antoisaa seurata täällä paikan päällä. Täällä hoidetaan pienellä porukalla hätäkeskustoimintaa ammattitaitoisesti.

Maailmalla suomalainen moniviranomaishätäkeskusjärjestelmä on herättänyt kiinnostusta tämän tästä.

– Ammatistamme on syytä olla ylpeä ja voimme syystä olla tyytyväisiä omaan suoriutumiseemme. Uskoisin, että tuotamme meille annetuilla resursseilla maailman parasta hätäkeskuspalvelua.

Aapo saa omaan työhönsä mukavaa vastapainoa toimimalla Kuopion pelastusopistossa hätäkeskuspäivystäjäopiskelijoiden tuntiopettajana.

– Olen usean vuoden ajan käynyt tuntiopettajana hätäkeskussimulaattorissa. Tämä on ollut varsin antoisaa ja opettavaista myös itselleni. Simulaattoriympäristö tarjoaa opiskelijoille turvalliset puitteet, jossa voi harjoitella monipuolisesti tulevaa ammattia varten.

Muutosten paineessa

Aapo ei kuitenkaan halua maalata liian ruusuista kuvaa hätäkeskustoiminnasta. Viime vuosien jatkuva muutos, vaativa paineen alla työskentely sekä pienet henkilöstöresurssit ovat omiaan kuormittamaan henkilöstöä.

– En koe yksittäisten hätäilmoitusten käsittelyä vaikeana, sillä siihen on syntynyt vuosien saatossa ammattitaitoinen rutiini. Vaativaa on kuitenkin jatkuvassa muutoksessa mukana pysyminen. Koen, että toimintaympäristömme muuttuu kiihtyvässä tahdissa, ja kun edellistä muutosta ei olla vielä kunnolla ehditty sisäistämään, eikä vaikutuksia arvioimaan, tulee jo uusi. Tämä yhdistettynä kiireeseen aiheuttaa painetta.

En koe yksittäisten hätäilmoitusten käsittelyä vaikeana, sillä siihen on syntynyt vuosien saatossa ammattitaitoinen rutiini.

Virastolla tulisi olla riittävät resurssit hoitaa tehtäviään. Toimintamallien pitää olla tehokkaita, mutta tehokkuus ei saa tarkoittaa sitä, että yksittäistä päivystäjää kuormitetaan liikaa. Näihin asioihin tulee Aapon mukaan jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota, jotta työhyvinvointi säilyy.

– Vaikka maailma muuttuukin kiivaalla tahdilla, työmme perusasia onneksi pysyy aina samana. Kun jollakulla on kiireellinen hätätilanne, hän soittaa hätänumeroon, jolloin arvioimme tehtävän ja välitämme sen tarvittaessa eteenpäin.