""

Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans

Känslan av säkerhet är ett av människans grundläggande behov som berör var och en av oss. Känslan av säkerhet påverkas av många faktorer. Förtroendet för myndigheter är en av dem, liksom personliga erfarenheter av nödsituationer och hur man hanterat dem.  

Myndigheternas uppgift är att upprätthålla säkerheten och på så vis skapa en känsla av säkerhet. Inrikesministeriet leder och övervakar i sin tur myndigheterna för intern säkerhet. Om vi råkar ut för faror, hot, olyckor eller andra nödsituationer behöver vi hjälp från dessa myndigheter. 

Nödcentralsverket är känt som “den första länken i den hjälpande kedjan”. När vi ringer upp 112 för att be om hjälp kan den hjälpande instansen vara räddningsväsendet, social- och hälsomyndigheter eller polis. Personer som hamnat i nödsituationer till sjöss ringer också ofta upp 112. Då styrs samtalet till Gränsbevakningsväsendet, som hjälper till vid nödsituationer till sjöss. Hela 98 procent av finländarna känner till larmnumret 112.

Ur Nödcentralsverkets perspektiv är de centrala faktorerna som påverkar känslan av säkerhet 1) hur snabbt vi kan svara på medborgarens begäran om hjälp, 2) vilken typ av instruktioner hen får av nödcentralsoperatören och 3) hur snabbt hen får rätt hjälp. Baserat på medborgarenkäten om den offentliga förvaltningen Luottamus & Maine, som genomfördes hösten 2021, har Nödcentralsverket klart lyckats med sitt uppdrag. Nödcentralsverket kom på första plats i resultaten, vilket visar att medborgarna litar på nödcentralsoperatörerna, uppskattar dem och anser dem vara viktiga.   

Samarbetet med myndigheterna är på en utomordentlig nivå i Finland

I Finland spelar samarbetet med myndigheterna en viktig roll för att upprätthålla säkerheten i samhället. I sitt vägledande arbete har inrikesministeriets räddningsavdelning ett nära samarbete både med andra ministerier och de myndigheter som verkar under inrikesministeriet. När vi samarbetar kan vi ta itu med många sådana säkerhetsutmaningar som enskilda myndigheter inte kan hantera ensamma.

Räddningsväsendet skapar en känsla av säkerhet med sina egna förebyggande åtgärder såsom övervakning, säkerhetskommunikation och rådgivning, samt effektiva räddningsinsatser. En viktig del av räddningsväsendet är också avtalsbrandkårerna, där frivilliga medborgare som är utbildade för sina uppgifter deltar i räddningsinsatser. Dessutom gör avtalsbrandkårerna en betydande insats inom ungdomsfostran. Särskilt i glesbygden erbjuds unga en trygg och handledd hobby där de lär sig färdigheter för olika skeden av livet. För vissa kan det också att leda till ett yrke i framtiden. Även räddningsväsendet fick ett utmärkt resultat i enkäten Luottamus & Maine, där det tog tredje plats.
 
Myndigheterna i Finland ska fortsätta sitt utmärkta samarbete så att medborgarna även i fortsättningen kan känna sig trygga och lita på att myndigheterna handlar på ett mänskligt, professionellt och pålitligt sätt i alla nödsituationer. Låt oss värna om vår känsla av säkerhet tillsammans!

Kimmo Kohvakka
Räddningsöverdirektör