Sisäministeri Krista Mikkonen

Idag firas EU-ländernas gemensamma 112-dag  

Den 11 februari uppmärksammas årligen runt om i Europa som 112-dagen, det vill säga nödnummerdagen. Idén med dagen att öka kunskapen om det allmänna nödnumret 112, som är gemensamt för hela Europa. År 2022 firas dagen med temat ”Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans”. 112-dagen samordnas av Nödcentralsverket, och som inrikesminister har jag glädjen och äran att vara beskyddare för 112-dagen i år.

Inrikesministeriets mål är att så många finländare som möjligt ska känna sig trygga i sin vardag. För att kunna främja detta mål har vi fördjupat vår förståelse för trygghetskänslan och dess olika element i ett projekt för världens bästa trygghetskänsla. Resultaten bekräftar många observationer som gjorts i tidigare undersökningar.

Merparten av finländarna upplever att deras liv är tryggt. Individens trygghetskänsla är dock en mångdimensionell fråga som påverkas av överraskande men också helt vardagliga saker – hurdan miljö man lever i, hur det personliga skyddsnätet ser ut, hur man försörjer sig ekonomiskt samt var man får och hämtar information som rör säkerheten.

För att kunna främja detta mål har vi fördjupat vår förståelse för trygghetskänslan och dess olika element i ett projekt för världens bästa trygghetskänsla.

Det finns ett starkt positivt samband mellan tilliten till samhället och trygghetskänslan - ju mer jag litar på samhällsinstitutioner och andra människor, desto tryggare upplever jag livet. 
Det finns skillnader mellan olika befolkningsgrupper i fråga om vilka saker som försvagar trygghetskänslan och vilka som ökar den. Ökad trygghetskänsla och upprätthållandet av den kräver olika saker hos olika människor. Vem som är den bästa stödjaren och hjälparen varierar också beroende på situationen – ibland är det en säkerhetsmyndighet, ibland en organisation och ibland en närstående eller människan själv.

Viktiga gemensamma nämnare för en god trygghetskänsla är:

  1. Förtroende för att man får hjälp i små och större nödsituationer – vare sig det är en familjemedlem, en vän eller en myndighet som hjälper.
  2. Förtroende för den egna förmågan och de egna färdigheterna att klara sig vid olyckor eller brott.
  3. Förtroende för andra människor och myndigheter.

Som temat för 112-dagen i år säger, skapar vi faktiskt trygghetskänslan tillsammans: oss människor emellan och i samarbete med myndigheterna. Myndigheterna bidrar till stor del till att vi kan lita på att få hjälp också i de allra svåraste situationerna. Det är också viktigt att allmänheten och myndigheterna möts även annars än i nödsituationer. Till exempel evenemangen på 112-dagen möjliggör sådana viktiga möten.

Jag önskar alla finländare en god fortsättning på 112-dagen och en trygg vår!

Inrikesminister Krista Mikkonen