Sisäministeri Krista Mikkonen

Tänään vietetään EU-maiden yhteistä 112-päivää

112-päivä on vuosittain 11.2. ympäri Eurooppaa vietettävä hätänumeropäivä. Päivän tarkoituksena on tehdä tunnetuksi yleistä hätänumeroa 112, joka on sama kaikissa Euroopan maissa. Vuonna 2022 päivää vietetään teemalla ”Turvallisuuden tunne tehdään yhdessä”. 112-päivää koordinoi Hätäkeskuslaitos ja sisäministerinä minulla on ilo ja kunnia toimia tämän vuoden 112-päivän suojelijana. 

Sisäministeriön tavoitteena on, että mahdollisimman monella suomalaisessa olisi arjessaan vahva turvallisuuden tunne. Jotta voimme edistää tavoitetta, olemme syventäneet ymmärrystämme turvallisuuden tunteesta ja sen osatekijöistä Maailman paras turvallisuuden tunne -hankkeessa. Tulokset vahvistavat monia aiemmassakin tutkimuksessa löydettyjä havaintoja.

Suurin osa suomalaisista kokee elämänsä turvalliseksi. Yksilön turvallisuuden tunne on kuitenkin moniulotteinen asia, johon vaikuttavat yllättävät ja arkisetkin asiat - lähiympäristö ja oma henkilökohtainen turvaverkko, taloudellinen toimeentulo ja se, mistä ihminen saa ja hakee turvallisuutta koskevaa tietoa.

Jotta voimme edistää tavoitetta, olemme syventäneet ymmärrystämme turvallisuuden tunteesta ja sen osatekijöistä Maailman paras turvallisuuden tunne -hankkeessa.

Yhteiskunnallisen luottamuksen ja turvallisuuden kokemuksen välillä on vahva myönteinen yhteys - mitä enemmän luotan yhteiskunnallisiin instituutioihin ja toisiin ihmisiin, sitä turvallisemmaksi koen elämäni. 

Eri ihmisryhmien välillä on eroja sen välillä, millaiset asiat heikentävät turvallisuuden tunnetta ja millaiset asiat sitä lisäävät. Turvallisuuden tunteen lisääminen ja ylläpitäminen edellyttää eri asioita eri ihmisten kohdalla. Se, kuka on paras tukija ja avunantaja vaihtelee myös tilanteen mukaan - joskus se on turvallisuusviranomainen, joskus järjestö ja joskus toinen läheinen ihminen tai ihminen itse.

Tärkeitä yhteisiä nimittäjiä hyvälle turvallisuuden tunteelle ovat:

  1. Luottamus siihen, että saa apua pienessä ja isommassa hädässä - tuli apu sitten perheeltä, ystäviltä tai viranomaiselta
  2. Luottamus omiin kykyihin ja taitoihin selvitä onnettomuuden tai rikoksen kohdatessa.
  3. Luottamus toisiin ihmisiin ja viranomaisiin.

Tämän vuoden 112-päivän teeman mukaisesti turvallisuuden tunne tehdään todellakin yhdessä: niin kansalaisten kesken kuin yhteistyössä viranomaisten kanssa. Viranomaisilla on oma tärkeä tehtävänsä siinä, että voimme luottaa saavamme apua kaikkein vaikeimmissakin tilanteissa. On myös tärkeää, että kansalaiset ja viranomaiset ovat tekemisissä myös muulloin kuin hädän hetkellä. Tällaisia tärkeitä kohtaamisia tapahtuu esimerkiksi 112-päivän tapahtumissa.

Toivotan kaikille suomalaisille hyvää 112-päivää ja turvallista kevään odotusta!

Sisäministeri Krista Mikkonen