Syftet med kampanjen är att öka medborgarnas säkerhetskunskaper

112-dagens säkerhetskampanj fäster finländarnas uppmärksamhet vid förebyggande av olyckor och skador i hemmet, på arbetsplatsen och på fritiden. Temat för kampanjen 2022 är ”Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans”.
Vad är 112-dagen?

Ladda ner material

På den här sidan hittar du bilder, logotyper och annat kommunikationsmaterial, med vilka du kan berätta att du deltar i 112-kampanjen.
Material för 112-dagen

Meddelanden och nyheter

null Förmedlingssystemet för varningsmeddelanden testas den 11 februari

Förmedlingssystemet för varningsmeddelanden testas den 11 februari

9.2.2021 14.01
Nyhet
Nainen istuu tuolilla puhelin kädessään. Puhelimen näytöllä on 112 Suomi -sovellus.

Det officiella förmedlingssystemet för varningsmeddelanden testas igen på den nationella nödnummerdagen 11.2.2021 kl. 11.20.

Vid testningen uppdateras varningsmeddelanden i tv och på text-tv:s sida 112. Liksom tidigare testas systemet för nödmeddelanden också i radio.

Nödcentralsverket deltar i testningen genom att förmedla nödmeddelanden via 112 Suomi-appen och publicera dem på Nödcentralsverkets webbplats 112.fi och på Facebook- och Twitter-konton.  
Testet utförs av Rundradion Ab, Digita Oy och Nödcentralsverket

Material

På den här sidan hittar du material som du kan använda för kommunikation om 112-dagen. #112dagen

EU:s gemensamma 112-dag

112-dagen som uppfanns i Finland är nu en gemensam nödnummerdag i hela EU. 

Nödnumret 112

EU:s gemensamma nödnummer 112 infördes år 1993.

Skyddspolisen värnar om demokratin och det öppna samhället

Den information som Skyddspolisen producerar är unik och proaktiv. Avsikten är att beslutsfattarna ska ha en bra lägesbild av situationen i Finland och i världen när de fattar utrikes- och säkerhetspolitiska beslut.  

Säkerhet för alla under alla förhållanden på ett yrkeskunnigt, samarbetskunnigt och pålitligt sätt

När verksamhetsfältet är på land, till havs och i luften i hela Finland från söder till norr och från öst till väst ända till Åland, skapas säkerhet på ett mycket mångsidigt sätt. Grunden för all verksamhet vid Gränsbevakningsväsendet utgörs av de...

Jämlikt bemötande är konkreta gärningar i vardagen

Räddningsväsendets värderingar – mänskligt, professionellt och tillförlitligt – styr vår verksamhet så att vi möter och betjänar alla på lika villkor.  Detta innebär att räddningsväsendet möter människor, sina klienter, som en del av hjälpkedjan...

Mer jämlik 112-service

Medborgarnas känsla av trygghet påverkas i avgörande grad av att de kan lita på att hjälpen kommer snabbt i en nödsituation – när fara föreligger för liv, hälsa, egendom eller miljö. Mot bakgrund av den senaste statistiken får man för närvarande hjälp i...