Syftet med kampanjen är att öka medborgarnas säkerhetskunskaper

112-dagens säkerhetskampanj fäster finländarnas uppmärksamhet vid förebyggande av olyckor och skador i hemmet, på arbetsplatsen och på fritiden. Temat för kampanjen 2022 är ”Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans”.
Vad är 112-dagen?

Ladda ner material

På den här sidan hittar du bilder, logotyper och annat kommunikationsmaterial, med vilka du kan berätta att du deltar i 112-kampanjen.
Material för 112-dagen

Meddelanden och nyheter

null I 112 Suomi-appen finns nu anvisningar om hur du känner igen symptom på stroke

I 112 Suomi-appen finns nu anvisningar om hur du känner igen symptom på stroke

11.2.2021 11.51
Pressmeddelande
Henkilö makaa ambulanssipaareilla.

Om en person drabbas av stroke är det livsviktigt att känna igen symptomen och få tillgång till behandling. I 112 Suomi-appen finns nu anvisningar om hur du känner igen symptomen på stroke.

112 Suomi-appens popularitet har fått många säkerhetsaktörer att utveckla sina tjänster i samarbete med Nödcentralsverket. 

- Det är viktigt att en person lätt hittar de uppgifter hen behöver när hen plötsligt behöver hjälp. Vi är glada över att utbudet av tjänster ökar igen. För tillfället har appen drygt 1,8 miljoner aktiva användare och vi hoppas att allt fler kommer ihåg att använda den när det behövs, säger applikationsexpert Sami Suomalainen vid Nödcentralsverket. 

Vid stroke är det viktigt att identifiera symptomen

Med tanke på vården och återhämtningen är det ytterst viktigt att handla snabbt om en person drabbas av en stroke. Det finns bland annat tidsgränser för propplösande behandling och därför är det livsviktigt att identifiera symptom och snabbt få hjälp. Appens anvisningar hjälper nu till att identifiera symptomen på stroke. Anvisningarna är också tillgängliga utan uppkoppling.

- En stroke är alltid en nödsituation. En snabb tillgång till behandling förutsätter dock att den drabbade själv eller andra personer som är närvarande känner igen symptomen på stroke och genast kan ringa nödnumret. Lyckligtvis hjälper också 112 Suomi-appen till att identifiera symptomen i fortsättningen. Och ännu när man kommer ihåg att ringa nödnumret via appen, kan nödcentralen snabbt förmedla närmaste och lämpligaste hjälp till rätt ställe, säger Hjärnförbundets Community Manager Sanna Reuna.

De vanligaste symptomen på stroke är:

  • Förlamningssymptom: I allmänhet nedsatt styrka och/eller känsel i ena armen och/eller ena benet.
  • Hängande mungipa: Den ena mungipan hänger. Personen kan inte le på begäran.
  • Talstörning: Grötigt tal eller svårigheter att hitta/förstå ord.
  • Synstörning: Dubbelseende på båda ögonen, eller synfältsbortfall.


112 Suomi applikationen uppdateras till applikationernas handelsplatser enligt handelsplatsernas villkor fr.o.m. 11.2. Användarna ska uppdatera appen så att alla nya funktioner blir tillgängliga. Identifiering av symptomen för stroke finns i appen på fliken Tjänster under punkten Tjänster/Anvisningar samt Tjänster/Jag behöver hjälp/ Hälsorådgivning och första hjälpen. 

Material

På den här sidan hittar du material som du kan använda för kommunikation om 112-dagen. #112dagen

EU:s gemensamma 112-dag

112-dagen som uppfanns i Finland är nu en gemensam nödnummerdag i hela EU. 

Nödnumret 112

EU:s gemensamma nödnummer 112 infördes år 1993.

Skyddspolisen värnar om demokratin och det öppna samhället

Den information som Skyddspolisen producerar är unik och proaktiv. Avsikten är att beslutsfattarna ska ha en bra lägesbild av situationen i Finland och i världen när de fattar utrikes- och säkerhetspolitiska beslut.  

Säkerhet för alla under alla förhållanden på ett yrkeskunnigt, samarbetskunnigt och pålitligt sätt

När verksamhetsfältet är på land, till havs och i luften i hela Finland från söder till norr och från öst till väst ända till Åland, skapas säkerhet på ett mycket mångsidigt sätt. Grunden för all verksamhet vid Gränsbevakningsväsendet utgörs av de...

Jämlikt bemötande är konkreta gärningar i vardagen

Räddningsväsendets värderingar – mänskligt, professionellt och tillförlitligt – styr vår verksamhet så att vi möter och betjänar alla på lika villkor.  Detta innebär att räddningsväsendet möter människor, sina klienter, som en del av hjälpkedjan...

Mer jämlik 112-service

Medborgarnas känsla av trygghet påverkas i avgörande grad av att de kan lita på att hjälpen kommer snabbt i en nödsituation – när fara föreligger för liv, hälsa, egendom eller miljö. Mot bakgrund av den senaste statistiken får man för närvarande hjälp i...