Pressmeddelanden

  • Lagen om nödcentralsverksamhet reformeras

    Nyhet 16.12.2020

    Nödcentralsverket anser att det genom lagstiftningsreformen bör vara möjligt att hantera uppgifter om operativ beredskap i olika lednings- och lägescentraler samt mellan myndigheter i en...

  • 112.fi förnyades

    Nyhet 29.9.2020

    På webbplatsen 112.fi har vi satsat på ett mer dynamiskt uttryck samt mer samlat och tydligt innehåll. Vårt syfte har varit att i större grad ta hänsyn till kunden och att producera innehåll ur ett...

Visar 1 - 2 / 2