Suojelupoliisi turvaa demokratiaa ja avointa yhteiskuntaa

Suojelupoliisin (Supo) tehtävänä on suojata Suomea vakavilta kansallisen turvallisuuden uhkilta. Kansallisen turvallisuuden uhkat ovat sellaisia, jotka voivat vahingoittaa laajasti suomalaista yhteiskuntaa ja demokratiaa, eivät vain yksittäisiä ihmisiä tai omaisuutta. Tällaisia uhkia ovat esimerkiksi terrorismi ja vieraiden valtioiden Suomeen kohdistuva vakoilu tai vihamielinen vaikuttaminen.

Suojelupoliisin yksi tärkeä tehtävä on auttaa päättäjiä pitämään Suomi turvassa monimutkaisessa kansainvälisessä ympäristössä. Suojelupoliisi kerää, analysoi ja raportoi tietoa valtiojohdon eli presidentin ja hallituksen käyttöön. 

Suojelupoliisin tuottama tieto on ainutlaatuista ja ennakoivaa. Sen tarkoitus on antaa päätöksentekijöille hyvä tilannekuva Suomen ja maailman tilanteesta, kun he tekevät ulko- ja turvallisuuspolitiikka koskevia päätöksiä. 

Suojelupoliisi tuottaa päättäjille ainutlaatuista tietoa

Tiedustelun tarkoitus on tuottaa tietoa, jota ei muuten olisi saatavilla. Suojelupoliisi on ainoa suomalainen siviiliviranomainen, joka voi käyttää tiedustelumenetelmiä. Menetelmiä käytetään vain kansallisen turvallisuuden uhkien torjumiseen, ei tavallisten rikosten paljastamiseen. 

Tiedustelumenetelmien avulla Suojelupoliisi saa hankkia tietoa vakavista uhkista jo ennen kuin voidaan epäillä konkreettista rikosta. Tiedustelumenetelmiä voivat olla esimerkiksi telekuuntelu tai henkilötietolähteiden käyttö. Suojelupoliisi voi toimia myös ulkomailla, koska kansallisen turvallisuuden uhkat ylittävät valtioiden rajat.

Tiedonhankinnassa on käytettävissä monia muitakin keinoja. Tietoa saadaan esimerkiksi avoimista lähteistä ja muiden maiden tiedustelupalveluilta.

Supo muuttuu turvallisuus- ja tiedustelupalveluksi

Suojelupoliisi sai lain tuoman valtuuden käyttää tiedustelumenetelmiä kesällä 2019. Sen jälkeen Supossa on ollut käynnissä iso murros, jossa se muuttuu poliisiorganisaatiosta nykyaikaiseksi turvallisuus- ja tiedustelupalveluksi. 

Muutos näkyy myös muutoksena henkilöstössä. Supolaisia on nykyään noin 500, viimeisen vuoden aikana on rekrytoitu erityisesti IT-osaajia ja analyytikoita. Toki myös poliiseja on edelleen Supossa paljon. Monien eri alojen asiantuntijoista koostuva henkilöstö on Supon erityinen vahvuus. 

Suomalaiset luottavat Suojelupoliisiin

Koska Suojelupoliisilla on laajat toimivaltuudet paljastaa kansallisen turvallisuuden uhkia, se toimii Suomessa asuvien ihmisten luottamuksen varassa. Siksi Supo kertoo toiminnastaan ja tehtävistään esimerkiksi verkkosivuillaan niin paljon kuin se on salassapitosäännösten rajoissa mahdollista. Suojelupoliisi selvittää vuosittain Suomessa asuvien ihmisten näkemyksiä Suposta. Vuonna 2020 tehdyn kyselyn mukaan luottamus Suojelupoliisiin on noussut. Peräti 87 prosenttia Suomessa asuvista ihmisistä luottaa Supoon paljon tai melko paljon.

Suojelupoliisin toimintaa valvoo moni viranomainen. Erityinen valvontatehtävä on tiedusteluvalvontavaltuutetulla, joka on Suposta riippumaton viranomainen. Tiedusteluvalvontavaltuutetulla on esimerkiksi rajoittamaton tiedonsaantioikeus Suojelupoliisin asiakirjoihin. 

Tiedusteluvalvontavaltuutettu julkaisi kesällä 2020 ensimmäisen kertomuksen toiminnastaan. Suojelupoliisi sai puhtaat paperit eli se on toiminut lain mukaisesti. 

Suomi on yksi maailman turvallisimpia maita. Suojelupoliisin ja muiden turvallisuusviranomaisten tehtävänä on varmistaa, että turvallisuus säilyy. Hätätilanteessa apu löytyy hätänumerosta 112. Jos tilanne ei ole kiireellinen, mutta sinulla on tietoa vakavasta uhkasta Suomen turvallisuudelle, voit ottaa luottamuksellisesti yhteyttä Suojelupoliisin.

Ota yhteyttä - Suojelupoliisi (supo.fi)

Antti Pelttari
Suojelupoliisin päällikkö