112 Suomi-applikationen har uppdaterats

Typ: Underhåll Status: Inaktiv

fr.o.m: 04.10.2023 kl. 12:00 Ändar:06.10.2023 kl. 10:00

Efter uppdateringen kommer appen att be om telefonnumret på nytt.

 Uppdateringen innehåller: 

  • Förbättringar av funktionen för varningsmeddelanden  
  •  örbättringar av applikationens tillförlitlighet  
  • Förbättringar av applikationens tillgänglighetsfunktioner  

 Vi rekommenderar att du uppdaterar appen. Starta om appen efter uppdateringen.