112 Suomi – i uppdateringen kan försvinna hos en del av användaren

Typ: Störning Status: Selvityksessä

fr.o.m: 30.11.2023 kl. 13:00 Ändar:01.01.2024 kl. 10:00

En del av användaren har problem med synlighet av trafikmeddelanden.

Problemet kan lösas genom applikationens inställningar – välj bort visas i meddelande och sen välja tillbaka visa meddelande.

Genom att radera och applikationens installationen löses problemet också.

Störningen orsak söks och åtgärdas.