Avbrott i 112SMS-tjänsten, reservnumret 050 518 7433 i bruk

Typ: Underhåll Status: Inaktiv

Varaktighet: 09.01.2024 kl. 11:30 - 14:00

Det utförs ett servicearbete i Nödcentralsverkets tjänst för nödtextmeddelanden tisdagen den 9.1. kl. 11:30-14:30. De personer, vilka i brådskande situationer inte kan ringa ett normalt nödsamtal kan under avbrottet göra en nödanmälan genom att skicka ett textmeddelande till numret 050 518 7433.

112SMS-tjänsten fungerar normalt på numret 112 igen efter servicearbetet.