Avbrott i 112SMS-tjänsten, reservnumret 050 518 7433 i bruk

Typ: Underhåll Status: Inaktiv

Varaktighet: 05.03.2024 kl. 13:30 - 16:00

Det utförs ett servicearbete i Nödcentralsverkets tjänst för nödtextmeddelanden tisdagen den 5.3. kl. 13:30-16:00. De personer, vilka i brådskande situationer inte kan ringa ett normalt nödsamtal kan under avbrottet göra en nödanmälan genom att skicka ett textmeddelande till numret 050 518 7433.

Servicearbetet utfört. 112SMS-tjänsten fungerar normalt på numret 112 igen.