Avbrott i användningen av ILMO-systemet

Typ: Störning över Status: Fast

fr.o.m: 28.02.2024 kl. 08:00 Ändar:04.03.2024 kl. 14:00

Det har framkommit störningar i kommunikationssystemet ILMO. Uträttningen av ärenden är delvis eller helt förhindrat.

Störningen är över.