Felaktigt meddelande på nödlinjen

Typ: Störning över Status: Fast

fr.o.m: 19.09.2023 kl. 22:30 Ändar:21.09.2023 kl. 10:00

Igår kväll ca. kl. 22.30 upptod ett installationsfel, när en enskild anslutning som störde nödcentralsverksamheten skulle flyttas över till ett inspelat meddelande. På grund av felet sturdes alla nödsamtal tillfälligt till nödlinjen via inspelningen. Felet åtgärdades omedelbart när det upptäcktes. Vi beklagar om inträffade.