Förmedlingssystemet för varningsmeddelanden

Typ: Underhåll Status: Inaktiv

Varaktighet: 06.10.2023 kl. 12:00 - 15:00

Vi testar förmedlingssystemet för varningsmeddelanden fredag 6.10.2023 kl. 12:00. Testet kräver inga åtgärder av befolkningen.

112 Suomi-applikationen har uppdaterats 4.10.2023. Uppdateringen innehåller förbättringar av funktionen för varningsmeddelanden. Vi rekommenderar att du uppdaterar appen och starta om den efter uppdateringen. Efter uppdateringen kommer appen att be om telefonnumret på nytt.