Förmedlingssystemet för varningsmeddelanden testas på 112-dagen

Utgivningsdatum 8.2.2024 12.34
Pressmeddelande

Det officiella förmedlingssystemet för varningsmeddelanden testas igen på den nationella 112-dagen 11.2.2024 kl. 11.20.

Vid testningen uppdateras varningsmeddelanden i tv och på text-tv:s sida 112. Liksom tidigare testas systemet för varningsmeddelanden också i radio och i 112 Suomi-appen. Syftet med testet är att se hur systemet för varningsmeddelanden fungerar.

Testet utförs av Rundradion Ab, Digita Oy och Nödcentralsverket.