Störning i behandlingen av anmälningar om larmanläggningar

Utgivningsdatum 14.3.2023 10.16 | Publicerad på svenska 15.3.2023 kl. 9.56
Pressmeddelande
Ilmoitinlaitejärjestelmän logo, jossa lukee ILMO.

Ett fel har upptäckts i kommunikationssystemet ILMO, vilket förorsakar en fördröjning i behandlingen av anmälningar från kunder om brand- och brottslarmanläggningar. ILMO-systemet fungerar i övrigt normalt.

Felet håller för närvarande på att åtgärdas. Vi informerar dig när felet har åtgärdats. Observera att det kan förekomma en tillfällig rusning i kundtjänsten även efter att felet har åtgärdats.

I brådskande situationer, kontakta kundtjänsten för larmanläggningar antingen via e-post [email protected] eller genom att ringa 0295 481 480.
 

Larmanläggningar