Syftet med kampanjen är att öka medborgarnas säkerhetskunskaper

År 2024 går kampanjen under temat "rätt användning av nödnumret". Under nödnummerveckan ges instruktioner för att känna igen nödsituationer, och kampanjen riktas speciellt till barn och ungdomar.
Vad är 112-dagen?

Delta i 112-dagen

I kampanjen kan säkerhetsaktörer och till exempel skolor, arbetsplatser, hobbyklubbar och föreningar dela med sig av värdefull säkerhetsinformation och på så sätt påverka människors känsla av säkerhet. 
Anmäl ditt evenemang

Bloggen

I Finland får man hjälp i nöd

112-dagen är ett bra tillfälle för var och en att tänka på sin roll som säkerhetsfrämjare eller säkerhetsfostrare. Man kan till exempel börja med att gå igenom säkerhetsfrågor i hemmet.

Mod är att anmäla

När man pratar med unga både på sociala medier, ute och på offentliga platser framkommer det situationer där de upplevt eller sett något brottsligt eller något annat oroväckande, men inte har vågat eller kunnat ringa nödcentralen för att kalla på...

En kedja av hjälpande myndigheter finns bara ett telefonsamtal bort

I en situation där du är i akut behov av hjälp av till exempel sjukvården – skulle du vilja synas på sociala medier i det tillståndet?

Våga ringa 112

"Om patienten bara känt till att hen kan ringa nödnumret, hade situationen kanske inte försämrats. Patienten kan troligtvis aldrig mera bo självständigt hemma, vilket är otroligt sorgligt." 

Öva på färdigheter som skapar säkerhet

Barn och ungdomar kan öva på att ringa nödnumret i skolan, med föräldrar eller i hobbyn. Under sådana övningar är det viktigt att hålla några saker i tankarna.

Tillsammans kan vi minska antalet obehöriga samtal till nödnumret

Vi har redan i flera år varit oroliga över antalet nödsamtal som inte hör hemma på nödlinjen. An-talet är fortfarande stort.

Ett barn vill hjälpa

"Många känslor vaknar i mig när jag hör att den som ringer på nödlinjen är ett barn. Ofta frågar jag mig var de vuxna riktigt befinner sig. Å andra sidan är barn raska och ärliga när de ringer, och med hjälp av nödcentraloperatörens kunnande är det...

Meddelanden och nyheter

null Nödcentraloperatör beviljas hedersomnämnande för räddningsdåd

Nödcentraloperatör beviljas hedersomnämnande för räddningsdåd

Utgivningsdatum 11.2.2023 12.00
Nyhet
Nödcentraloperatör Hanna Valppu som beviljats hedersomnämnandet.

Räddningsföfbundet i Norra Savolax belönar årligen individer inom räddningsbranschen, men även andra som agerat föredömligt vid nåt räddningsdåd. Hedersomnämnandet från år 2022 beviljas åt nödcentraloperatör Hanna Valppu från Nödcentralen i Kuopio. Prisutdelningen ordnas vid Hotell Savonia den 11.2.2023.

Vid uppdraget i fråga hade nödanmälaren gått igenom isen, men lyckligtvis fått fram telefonen och förmått ringa nödnumret. Det var en mycket avlägsen plats, och hen visste att det skulle dröja innan hälpen var framme. Nödsamtalet räckte nästan 50 minuter, och nödanmälaren kämpade för livet vid iskanten tills räddningspersonal slutligen anlände.

– Jag hade inga svårigheter att lokalisera rätt plats snabbt tack vare platstjänsten och datan från mobilen. Enda utmaningen med platsen var vilken rutt jag ska rekommendera, den väg anmälaren själv hade kört eller den rutt som ledde till andra sidan dammen.

– Den tekniska platstjänsten var faktiskt till stor nytta, telefonen positionsbestämdes till precis rätt ställe mitt på dammen dit hjälpen behövdes.

Växelverkan gav kraft att kämpa

Den nödsatta personen började småningom bli kall och utmattad. Han hängde fast vid kanten av isen, isdubbar i bägge händerna och telefonen i högtalarläge. Det kräver en massa jobb att hållas på ytan när fötterna vill vända in under isen.

– Hen behövde ständigt bli uppmuntrad att fortsätta kämpa och hitta krafter.  Vi hann prata om en massa mellan himmel och jord. Jag höll honom informerad om var hjälpen var på kommande, och avkrävde honom att lova mig att inte ge upp.


Räddningspersonalen nådde slutligen platsen, och under de sista minuterna av nödsamtalet frågade Hanna flera gånger den nödställda om hen redan kunde höra deras ljud när de närmade sig honom. De var tvungna att gå närmare en halv kilometer från närmaste väg, och terrängen var svårgenomtränglig.

– Jag tror jag kommer att minnas detta samtal resten av mitt liv. Jag kände glädje över att jag lyckades med mitt jobb och att allt slutade väl. 

– Jag har skött mitt jobb, svarar Hanna när hon frågas hur det känns att få beröm för ett uppdrag man skött väl. Nödcentraloperatörens arbete är väldigt osynligt, men oerhört viktigt.

– Ett långt och utmanande samtal som detta kräver ett lugn och förmåga att växelverka på rätt sätt. Att veta vad man kan tala om i tysta stunder och förmåga att inge hopp och tillförsikt; att allt ännu kommer att få ett lyckligt slut. 
 

Premiering

Material

På den här sidan hittar du material som du kan använda för kommunikation om 112-dagen. #112dagen

EU:s gemensamma 112-dag

112-dagen som uppfanns i Finland är nu en gemensam nödnummerdag i hela EU. 

Nödnumret 112

I Finland används endast ett nödnummer. Till nödnumret ringer man endast i brådskande nödsituationer där hjälpande myndigheter behövs på plats (polisen, akutvården, räddningsväsendet, socialvården).