Syftet med kampanjen är att öka medborgarnas säkerhetskunskaper

År 2024 går kampanjen under temat "rätt användning av nödnumret". Under nödnummerveckan ges instruktioner för att känna igen nödsituationer, och kampanjen riktas speciellt till barn och ungdomar.
Vad är 112-dagen?

Delta i 112-dagen

I kampanjen kan säkerhetsaktörer och till exempel skolor, arbetsplatser, hobbyklubbar och föreningar dela med sig av värdefull säkerhetsinformation och på så sätt påverka människors känsla av säkerhet. 
Anmäl ditt evenemang

Bloggen

I Finland får man hjälp i nöd

112-dagen är ett bra tillfälle för var och en att tänka på sin roll som säkerhetsfrämjare eller säkerhetsfostrare. Man kan till exempel börja med att gå igenom säkerhetsfrågor i hemmet.

Mod är att anmäla

När man pratar med unga både på sociala medier, ute och på offentliga platser framkommer det situationer där de upplevt eller sett något brottsligt eller något annat oroväckande, men inte har vågat eller kunnat ringa nödcentralen för att kalla på...

En kedja av hjälpande myndigheter finns bara ett telefonsamtal bort

I en situation där du är i akut behov av hjälp av till exempel sjukvården – skulle du vilja synas på sociala medier i det tillståndet?

Våga ringa 112

"Om patienten bara känt till att hen kan ringa nödnumret, hade situationen kanske inte försämrats. Patienten kan troligtvis aldrig mera bo självständigt hemma, vilket är otroligt sorgligt." 

Öva på färdigheter som skapar säkerhet

Barn och ungdomar kan öva på att ringa nödnumret i skolan, med föräldrar eller i hobbyn. Under sådana övningar är det viktigt att hålla några saker i tankarna.

Tillsammans kan vi minska antalet obehöriga samtal till nödnumret

Vi har redan i flera år varit oroliga över antalet nödsamtal som inte hör hemma på nödlinjen. An-talet är fortfarande stort.

Ett barn vill hjälpa

"Många känslor vaknar i mig när jag hör att den som ringer på nödlinjen är ett barn. Ofta frågar jag mig var de vuxna riktigt befinner sig. Å andra sidan är barn raska och ärliga när de ringer, och med hjälp av nödcentraloperatörens kunnande är det...

Meddelanden och nyheter

null Nödnummerveckan firas i februari

Nödnummerveckan firas i februari

Utgivningsdatum 10.1.2023 15.36
Pressmeddelande
Kuvituskuva hätäkeskuspäivystäjistä ja 112-päivän ilmapalloista.

112-dagen är en riksomfattande kampanj vars syfte är att fästa allmänhetens uppmärksamhet vid vardagssäkerhet och på hur den kan förbättras. Nödnummerveckan firas den 6–12 februari och kulminerar i 112-dagen lördagen den 11 februari.

År 2023 firas kampanjen med temat ”Beredskap är en av vardagens små handlingar”. Kampanjens syfte är att uppmuntra människor till att förbereda sig på olika störningar och undantagssituationer samt förebygga olika farliga situationer.

I kampanjen kan säkerhetsaktörer och till exempel skolor, arbetsplatser, hobbyklubbar och föreningar dela med sig av värdefull säkerhetsinformation. Dessutom kan var och en av oss förbättra vår egen och våra närståendes säkerhet genom att uppmärksamma små vardagliga gärningar och val. 

Deltagande

  1. Offentligt evenemang: Ordna ett evenemang som riktar sig till allmänheten i samarbete med säkerhetsaktörer, organisationer eller till exempel företag.  Evenemangen kan organiseras till exempel i köpcentrum, på gågator eller brandstationer. Anmäl evenemanget till kampanjens webbplats
  2. Temadag: Uppmärksamma temadagen under nödnummerveckan till exempel på jobbet, i skolan eller hobbyverksamhet. 
  3. Sociala medier: Dela med dig av säkerhetsinformation även i sociala medier med hashtaggarna #112paiva #112dagen #112day.

112-dagen är traditionellt sett ett gemensamt evenemang mellan olika säkerhetsmyndigheter, organisationer och volontärer. Varje år har det ordnats evenemang på olika håll i Finland, och dessutom aktiva kampanjer i sociala medier. Nu kan man delta i kampanjen under hela nödnummerveckan (vecka 6).

Vi hoppas att så många säkerhetsaktörer som möjligt ska delta i kampanjen även i nästa februari. Vi kan alla tillsammans främja säkerheten i vardagen genom att dela med oss av säkerhetstips både under lokala evenemang och till exempel på olika kanaler i sociala medier.

Kom ihåg att följa sociala media-kanalerna för 112-dagen samt vår webbplats

Utnyttja färdigt material

•    Ladda ner färdiga bilder för sociala medier och png-bilder för din användning
•    Kolla in anvisningspaketet för evenemangsarrangörer
•    Ladda ner 112-uppgiftspaketet för barn

Material

På den här sidan hittar du material som du kan använda för kommunikation om 112-dagen. #112dagen

EU:s gemensamma 112-dag

112-dagen som uppfanns i Finland är nu en gemensam nödnummerdag i hela EU. 

Nödnumret 112

I Finland används endast ett nödnummer. Till nödnumret ringer man endast i brådskande nödsituationer där hjälpande myndigheter behövs på plats (polisen, akutvården, räddningsväsendet, socialvården).