Coronavirus: När ska du ringa nödnumret 112?

Ring nödnumret 112 i akuta situationer

  • Ring inte nödnumret 112 vid misstanke om coronavirussmitta
  • Onödiga samtal kan fördröja hjälpen till nödställda med ödesdigra följder
  • Ring nödnumret 112 endast i akuta situationer, när du har behov av ambulans

Akut nödsituation?

Om dina symtom pekar på en akut nödsituation och du behöver snabbt en ambulans till platsen, ring nödnumret 112. Då uppskattar nödcentraloperatören ditt behov av akutvård och förmedlar uppdraget till akutvården precis på samma sätt som i andra allvarliga sjukdomsfall. Om det råder misstanke om coronavirussmitta i anslutning till uppdraget, informerar nödcentralen de enheter som larmats till uppdraget om detta.

Nödcentralsverket iakttar social- och hälsovårdsministeriets anvisningar om uppdragshantering vid behandlingen av nödmeddelanden.