Hälsningar från direktör

Nödcentralsverket 2022

År 2022 börjar med en positiv stämning i Nödcentralsverket. I slutet av förra året publicerades den offentliga förvaltningens undersökning Luottamus & Maine, och Nödcentralsverket uppnådde första plats bland 79 offentliga organisationer. Vi lyckades alltså förbättra vår position på tredje plats från förra året.

Detta får oss att tro att vi har gjort saker rätt och att människor har fått bra service hos oss. Detta innebär även utmaningar för framtiden. Vi måste varje dag kunna leva upp till de förväntningar som människor ställer på våra tjänster. 

Vi har implementerat vår nya strategi i ett år nu. Tyngdpunkten i vår strategi är att utveckla kom-petensen och arbetsgemenskapen. I den här helheten har vi fortfarande mycket att göra. Våra sjuk-frånvaron är på en hög nivå. Det är också ett faktum att en nödcentraloperatörs arbete är hårt och ansvarsfullt skiftarbete och därmed finns det många belastningsfaktorer för orken. Särskilt den bristande personalstyrkan gör att pauserna och genomförandet av olika utbildningar är utmanande, eftersom vi alltid måste ta hand om vår viktigaste uppgift. Men vi kan se ljuset i ändan av tunneln vad gäller personalstyrkan, när en extra nödcentraloperatörskurs utexamineras i december 2022.

Underhåll, utveckling och beredskap på störningssituationer i nödcentralsdatasystemet är under kontroll med tanke på datasystem, kompetens och finansiering. I år lanseras en ny version av Erica-nödcentralssystemet, som för sin del medför funktioner för operatörernas bruk för att un-derlätta vår verksamhet.  

Vår andra strategiska tyngdpunkt, utvecklingen av teknik och beredskap, har uppnått en god nivå under året. Underhåll, utveckling och beredskap på störningssituationer i nödcentralsdatasystemet är under kontroll med tanke på datasystem, kompetens och finansiering. I år lanseras en ny version av Erica-nödcentralssystemet, som för sin del medför funktioner för operatörernas bruk för att un-derlätta vår verksamhet. Utöver detta färdigställde ämbetsverket i slutet av förra året en ny bered-skapsplan, vars funktionalitet redan testats med småskaliga övningar, och större övningar planeras för i år.

Utöver detta tog vi i bruk den elektroniska tjänsten för brand- och brottslarmanläggningar 1.12.2021. Kunder som har larmanläggningar kan nu göra ändringar i sin kundrelation och sina larmanläggningar samt nya ansökningar elektroniskt. Du kommer till det elektroniska ILMO-systemet under punkten tjänster på denna sida. Inloggning i systemet kräver stark autentisering, dvs. inloggningen sker antingen med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Jag hoppas att våra kun-der tar i bruk e-tjänsten i så stor utsträckning som möjligt. 

Vår tredje strategiska tyngdpunkt, utvecklingen av nätverk och samarbete, har också framskridit exemplariskt. Vi har fått bra och konstruktiv respons från våra samarbetsmyndigheter och jag tack-ar våra samarbetspartner på Nödcentralsverkets vägnar. Låt oss fortsätta denna utmärkta karriär även i år. 

Nödcentralsverkets mission är att vara den första undsättande och skyddande myndighetslänken i den hjälpande kedjan. I vår verksamhet strävar vi efter att producera högklassiga, tillförlitliga och likvärdiga nödcentralstjänster. Jag har förtroende för att vi i andan av denna mission kan uppfylla våra fastställda resultatmål även i år.       

Taito Vainio 
Nödcentralsverkets direktör

21.1.2022