Hätäkeskuslaitoksen johtajan tervehdys

Hätäkeskuslaitos 2021 - 2024

Hätäkeskuslaitos täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Aloitimme juhlavuoden uudella organisaatiolla ja myös uudella strategialla. Uudella organisaatiolla pyrimme ennen muuta siihen, että kykenemme hoitamaan perustehtävämme mahdollisimman hyvin. Operatiivinen toiminta keskittyy kuuteen hätäkeskukseen ja johtokeskukseen. Hätäkeskukset vastaavat hätäilmoitusten vastaanottamisesta ja tarvittavien voimavarojen laadukkaasta hälyttämisestä. Johtokeskuksen keskeisenä roolina on varmistaa, että kykenemme pitämään hätäkeskuspalvelut valtakunnallisesti jatkuvasti hyvällä tasolla kaikissa oloissa. Kehittämistoiminnassa pyrimme siihen, että toiminnallinen ja tekninen kehitystyö nivotaan entistä kiinteämmin yhteen. Hallinnossa pyrimme pääsemään entistä tehokkaampaan toimintaan, jolla tuemme perustehtävämme hoitamista mahdollisimman hyvin. Tämä pitää sisällään osaamisen, henkilöstöasioiden, ohjeistuksen sekä talouden suunnittelun ja seurannan kehittämisen. 

Hätäkeskuslaitoksen missiona on olla avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa. Me pyrimme toiminnassa siihen, että tuotamme laadukasta, luotettavaa ja yhdenvertaista hätäkeskuspalvelua. Keskeiset arvomme ovat ammattitaito, luotettavuus ja oikeudenmukaisuus. Uusi strategiamme on kytketty sisäministeriön hallinnonalan konsernistrategiaan ja omalla toiminnallamme varaudumme häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin, osoitamme hätätilanteisiin apua, pidämme luottamuksen toimintaamme korkeana, vahvistamme henkilöstömme työhyvinvointia ja edistämme tuottamiemme hälytyspalvelujen yhdenvertaisuutta. 

Strategiamme painopiste on osaamisen ja työyhteisön kehittäminen. Tämä on loogista, kun ensimmäisellä strategiakaudella keskityttiin nykyisen toimintamallin käynnistämiseen, toisella strategiakaudella tehtiin hallinnollista uudistusta ja kolmannella strategiakaudella keskityttiin tekniseen kehittämiseen.

Uudessa strategiassamme keskitymme kolmeen kokonaisuuteen: teknologian ja varautumisen kehittämiseen, osaamisen ja työyhteisön kehittämiseen sekä verkostojen ja yhteistyön kehittämiseen. Strategiamme painopiste on osaamisen ja työyhteisön kehittäminen. Tämä on loogista, kun ensimmäisellä strategiakaudella keskityttiin nykyisen toimintamallin käynnistämiseen, toisella strategiakaudella tehtiin hallinnollista uudistusta ja kolmannella strategiakaudella keskityttiin tekniseen kehittämiseen.

Juhlavuonna meillä on myös olennaisia hätäkeskustoimintaan vaikuttavia hankkeita käynnissä. Koulutuksen kehittäminen on tärkeää ja laadukkaan hätäkeskustoiminnan edellytys. Myös hätäkeskustoimintaa koskevan lain uudistus on käynnissä ja siinä uudistetaan vuodelta 2010 oleva laki nykyistä selkeämmäksi ja toimivammaksi. 

Luonnollisesti paljon muutakin kehittämistyötä tehdään mutta kaikessa kehittämisessä pidämme kirkkaana mielessämme ydintehtävämme eli sen, että Hätäkeskuslaitoksen toiminnan tavoitteena on oikeanlaisen avun hälyttäminen oikeaan aikaan oikeaan paikkaan mahdollisimman nopeasti. Tämä tarkoittaa sitä, että vastaamme hätäilmoituksiin, annamme toimintaohjeita ilmoittajille, teemme oikean riskiarvion ja hälytämme riskiarvion mukaisen vasteen paikalle ja koko tämä prosessi mahdollisimman nopeasti. Näin lunastamme paikkamme avun ja turvan ensimmäisenä lenkkinä auttamisen ketjussa myös tulevaisuudessa. 

Taito Vainio 
Hätäkeskuslaitoksen johtaja

22.1.2021