Hätäkeskuslaitoksen johtajan tervehdys

Muuttuva hätäkeskustoiminta

Informaatioteknologian nopea kehittyminen on muokannut maailmaa hyvin nopeasti. Teknologian kehittyminen on tuonut uusia mahdollisuuksia mutta myös uusia haasteita eri toimialoille. Tämä koskee mitä suurimmassa määrin myös tekniikkaan vahvasti nojaavaa hätäkeskustoimintaa. 

Ensi vuonna Hätäkeskuslaitos täyttää 20 vuotta. Hätäkeskuslaitoksen kehitys voidaan jakaa kolmeen strategiakauteen. Vuosina 2001 - 2009 virasto perustettiin ja rakennettiin 15 hätäkeskukseen perustuvana palveluna. Tätä seurasi rakenneuudistuksen kausi 2010 - 2015, jolloin 15 hätäkeskuksen järjestelmästä siirryttiin kuuden hätäkeskuksen järjestelmään. Kolmatta kautta 2016 - 2020 on leimannut uuden hätäkeskustietojärjestelmän myötä käyttöön otettu verkottunut toimintamalli ja siihen liittyen uusien teknologioiden hyödyntäminen sekä viraston toimintatapojen uudistaminen. 

Muutos on aina leimannut yhteiskunnan kehitystä mutta informaatioteknologian kehitys on mahdollistanut entistä nopeammat ja suuremmat muutokset kuin aiemmin. Teknologian ja yhteiskunnan kehittyminen kuitenkin edellyttävät sitä, että organisaation toimintatapoja kehitetään vastaamaan uusia tarpeita jatkuvasti. Muutos on siis pysyvää mutta olennaista on se, miten hallitusti muutokset otetaan käyttöön.  
   
Muutokset ovat olleet 2000-luvulla nopeita mutta myös vaativia koko organisaatiolle. Parhaillaan olemme siinä tilanteessa, että jälleen olemme miettimässä uusia strategisia tavoitteita. Mielestäni hätäkeskustoimintaa on kehitetty tekniikka edellä. Tämä on tietenkin luonnollista edellä mainitun yhteiskunnan ja teknologian kehittymisen näkökulmasta ja varmasti myös tekninen kehitys vaikuttaa tulevaankin strategiakauteemme. 

Tulevaisuuden Hätäkeskuslaitos

Tulevaisuudessa Hätäkeskuslaitoksen tulee keskittyä uusien teknologioiden ja palvelujen kehittämiseen edelleen. Tämä edellyttää sitä, että meidän on toimittava eri viranomaisten kanssa tiiviissä yhteistyössä, jotta saamme ratkaisut sellaisiksi, jotka tyydyttävät kaikkia viranomaisia ja jotka parantavat väestön avunsaantia. Tämäkään ei vielä riitä vaan meidän on vielä keskityttävä työyhteisön toimivuuteen ja henkilöstön osaamiseen siten, että hätäkeskuspäivystäjien työ kyetään tekemään tehokkaasti ja henkilöstöä mahdollisimman vähän kuormittaen. Uuden strategiamme tulee olla sellainen, jossa uusia teknologioita ja palveluja, viranomaisyhteistyötä ja työyhteisöä kehitetään tasapainoisesti ja vielä niin, että keskiössä on työyhteisön toimivuus ja osaaminen. 

Kaikki kehittäminen tulee tehdä siten, että pidämme kirkkaana mielessämme ydintehtävämme eli sen, että Hätäkeskuslaitoksen toiminnan tavoitteena on oikeanlaisen avun hälyttäminen oikeaan aikaan oikeaan paikkaan mahdollisimman nopeasti. Tämä tarkoittaa sitä, että vastaamme hätäilmoituksiin, annamme toimintaohjeita ilmoittajille, teemme oikean riskiarvion ja hälytämme riskiarvion mukaisen vasteen paikalle ja koko tämä prosessi mahdollisimman nopeasti. Näin lunastamme paikkamme avun ja turvan ensimmäisenä lenkkinä auttamisen ketjussa myös tulevaisuudessa.      

Taito Vainio 
Hätäkeskuslaitoksen johtaja

27.9.2020