Hätäkeskuslaitoksen johtajan tervehdys

Hätäkeskuslaitos 2022

Hätäkeskuslaitoksen vuosi 2022 alkaa positiivisissa tunnelmissa. Viime vuoden lopulla julkaistiin julkisen hallinnon Luottamus & Maine -tutkimus ja Hätäkeskuslaitos saavutti tässä tutkimuksessa ensimmäisen sijan 79 julkisen organisaation joukossa.

Viime vuoden kolmannelta sijalta kykenimme siis vielä parantamaan. Tämä antaa uskoa siihen, että olemme tehneet asioita oikein ja ihmiset ovat saaneet meiltä hyvää palvelua. Tämä asettaa myös haasteita tulevaisuuteen. Meidän on kyettävä joka päivä lunastamaan ne odotukset, joita ihmiset meidän palvelujamme kohtaan asettavat. 

Olemme toteuttaneet uutta strategiaamme nyt vuoden. Strategiamme painopiste on työyhteisön ja osaamisen kehittäminen. Tässä kokonaisuudessa meillä on vielä paljon tehtävää. Sairauspoissaolomme ovat korkealla tasolla. On myös tosiasia, että hätäkeskuspäivystäjän työ on rankkaa ja vas-tuullista vuorotyötä ja siten jaksamiseen liittyviä kuormitustekijöitä on paljon. Varsinkin henkilöstömäärän vähäisyys vaikuttaa siihen, että tauotukset ja erilaisten koulutusten toteuttaminen on haastavaa, koska ydintehtävästämme meidän on aina pidettävä huolta. Meillä on kuitenkin henkilöstömäärän näkökulmasta valoa tunnelin päässä, kun joulukuussa 2022 valmistuu yksi ylimääräinen hätäkeskuspäivystäjäkurssi. 

Hätäkeskustietojärjestelmän ylläpito, kehittäminen ja häiriötilanteisiin varautuminen on hyvin hallinnassa tietojärjestelmien, osaamisen ja rahoituksen näkökulmasta. Tänä vuonna on tarkoitus ottaa käyttöön Erica-hätäkeskustietojärjestelmän uusi versio, joka osaltaan tuo jälleen toimintaamme helpottavia ominaisuuksia päivystäjien käyttöön.

Toisen strateginen painopisteemme teknologian ja varautumisen kehittäminen on saatu viime vuoden aikana hyvälle tasolle. Hätäkeskustietojärjestelmän ylläpito, kehittäminen ja häiriötilanteisiin varautuminen on hyvin hallinnassa tietojärjestelmien, osaamisen ja rahoituksen näkökulmasta. Tänä vuonna on tarkoitus ottaa käyttöön Erica-hätäkeskustietojärjestelmän uusi versio, joka osaltaan tuo jälleen toimintaamme helpottavia ominaisuuksia päivystäjien käyttöön. Tämän lisäksi virastossa valmistui viime vuoden lopulla uusi valmiussuunnitelma, jonka toimivuutta on jo testattu pienimuotoisilla harjoituksilla ja tänä vuonna on tarkoitus järjestää suurempiakin harjoituksia.

Tämän lisäksi otimme käyttöön palo- ja rikosilmoitinlaitteiden sähköisen asiointipalvelun 1.12.2021. Ilmoitinlai-teasiakas voi nyt tehdä asiakkuuteen ja laitteisiin liittyvät muutokset ja uudet hakemukset sähköisesti. Sähköiseen ILMO-järjestelmään voi siirtyä tämän sivuston palvelut kohdan kautta. Järjestelmään kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista eli onnistuu joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Toivon, että asiakkaamme ottavat sähköisen asiointipalvelun käyttöön mahdolli-simman laajasti. 

Kolmas strateginen painopisteemme verkostojen ja yhteistyön kehittäminen on myös edennyt mallikkaasti. Olemme saaneet hyvää ja rakentavaa palautetta yhteistyöviranomaisiltamme ja kiitän Hätäkeskuslaitoksen puolesta yhteistyötahojamme. Jatketaan tällä erinomaisella uralla myös tänä vuonna. 

Hätäkeskuslaitoksen missiona on olla avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa. Me pyrimme toiminnassa siihen, että tuotamme laadukasta, luotettavaa ja yhdenvertaista hätäkeskuspalvelua. Uskon, että kykenemme tämän mission hengessä täyttämään meille asetetut tulostavoitteet myös tänä vuonna.       

Taito Vainio 
Hätäkeskuslaitoksen johtaja

21.1.2022