Usein kysyttyjä kysymyksiä ja ohjeita

Sopimuksiin ja asiakkuuteen liittyviä tietoja voit tarkastella ILMO-järjestelmässä. Tietopyynnön ilmoitinlaitteita koskevista asioista voit tehdä erillisellä tietopyyntölomakkeella. 

Tutustu ilmoitinlaiterekisterin tietosuojaselosteeseen. 

Jos et löydä vastausta kysymykseesi alta, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Asiakkaan käyttökokemus ja sähköisen asioinnin onnistuminen ovat olleet keskeisiä tekijöitä sähköisen asioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Anna palautetta löytyvällä palautelomakkeella.

Usein kysyttyjä kysymyksiä ilmoitinlaitteista

Ilmoitinlaitteiden asiakaspalvelunumero
0295 481 480

 • Palvelu on avoinna arkisin 9-15
 • Neuvontaa ilmoitinlaitteiden sopimus- ja laskutusasioihin
 • Sähköposti: ilmoitinlaitteet(at)112.fi 

Ilmoitinlaitteiden testaukset, tilamuutokset ja ilmoitinlaitenumeroiden muutokset sekä uusien ilmoitinlaitteiden käyttöönotot:

Uusimaa
09 2297 0102

Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso
09 2297 0402

Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa  
09 2297 0602

Etelä-Pohjanmaa, Keskipohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Suomi
09 2297 0502

Satakunta ja Pirkanmaa
09 2297 0302

Varsinais-Suomi ja Häme
09 2297 0202
 

Yhteisö- ja yritysasiakkaat tekevät ensisijaisesti asiakkuuteen ja ilmoitinlaitteisiin liittyvät muutokset ja uudet hakemukset Hätäkeskuslaitoksen sähköisessä ILMO-asiointipalvelujärjestelmässä. 

ILMO-järjestelmällä tarkoitetaan Hätäkeskuslaitoksen palo- ja rikosilmoitinlaiteasiakkaiden sähköistä asiointipalvelu, jossa asiakkaat voivat lähettää liittymishakemuksen, tarkastella ja ylläpitää sopimuksia sekä irtisanoa sopimuksen.

Henkilöasiakkaat eivät voi kirjautua ILMO-järjestelmään, jolloin muutokset tehdään verkkosivuiltamme löytyvillä lomakkeilla. 

Hätäkeskuslaitoksen ilmoitinlaiterekisteri palvelussa on mahdollista asioida yrityksen tai yhteisön puolesta, jos:

 • olet yrityksen toimitusjohtaja, elinkeinonharjoittaja, osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, 
 • sinulla on aseman tai annetun nimetyn edustamisoikeuden perusteella oikeus edustaa yritystä, yhteisöä tai yhdistystä (esim. yhtiöjärjestysmääräyksen tai yhtiösopimuksen perusteella annettu henkilön asemaan perustuva edustamisoikeus tai osakeyhtiössä nimetylle henkilölle annettu edustamisoikeus)
 • olet saanut yrityksen edustajalta seuraavan asiointivaltuuden: Ilmoitinlaitesopimusten ylläpito

Tiedot tarkistetaan kaupparekisteristä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, yhdistysrekisteristä ja Suomi.fi valtuuksista. 

Voit asioida ILMO-järjestelmässä organisaation puolesta, jos

 • olet yrityksen toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen, elinkeinonharjoittaja, nimenkirjoitusoikeudellinen tai jos olet yhdistyksen tai osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja
 • olet saanut organisaation edustajalta asiointivaltuuksen ilmoitinlaitesopimusten ylläpitoon. 

Ennen asiointia ILMO-järjestelmässä, tarkista oikeutesi Suomi.fi-valtuuksien avulla kaupparekisteristä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, yhdistysrekisteristä tai valtuusrekisteristä.

Yrityksen puolesta asiointi ei ole mahdollista, jos

 • jos yrityksen puolesta asioivalle henkilölle on rekisteröity kaupparekisteriin oikeus edustaa yritystä ilman henkilötunnusta. Henkilötunnukset on aloitettu ilmoittamaan ja rekisteröimään kaupparekisteriin 1.1.1994 alkaen.
 • henkilön tila kaupparekisterissä on joitain muuta kuin NORMAALI.

Organisaation puolesta asioinnista ja sen mahdollisesta estymisestä löydät lisätietoa Suomi.fi-valtuuksien ohjeista kohdasta Organisaation puolesta asiointi.

Valtuutuksen voi pyytää tai antaa suomi.fi-sivustolla. Huomioi, että organisaation valtuutukset eivät toimi. Hae aina henkilökohtaisia valtuuksia.

Asiointipalvelun nimi:
Hätäkeskuslaitoksen ilmoitinlaiterekisteri
Valtuusasian nimi:
Ilmoitinlaitesopimusten ylläpito 

Valtuutettu henkilö tai organisaatio voi tarvittavat valtuudet saatuaan asioida organisaation puolesta seuraavissa asioissa:

 • hakea palo- ja rikosilmoitinlaitteiden liittämistä hätäkeskustietojärjestelmään
 • tehdä sopimuksen laitteen toimivuuden testaamisesta
 • ylläpitää asiakkuuteen ja sopimukseen liittyviä tietoja
 • irtisanoa sopimuksen.

Lisätietoja valtuuksien antamisesta löydät Suomi.fi-valtuuksien ohjeista kohdasta Organisaation valtuudet.

Jos organisaatio ei voi omatoimisesti valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksissa, viranomainen voi rekisteröidä valtuudet hakemuksen perusteella.

Yhteystiedot

Jos sinulla on ongelmia toisen puolesta asioinnissa, ota yhteyttä Hätäkeskuslaitoksen ilmoitinlaiterekisterin asiakaspalveluun.

Suomi.fi-valtuuksien käytön tuki- ja neuvontapalvelut:

Valtuuksien hakemisesta löydät ohjeet suomi.fi-sivustolta.

Valtuuta henkilö suomi.fi palvelussa käyttämään ILMO-järjestelmän käyttäjäksi kohdasta "Ilmoitinlaitesopimusten ylläpito".

ILMO-järjestelmään kirjaudutaan käyttämällä pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Tarvitset ILMO-järjestelmässä asiointia varten yrityksen valtuutuksen, mikäli et ole yrityksen toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai elinkeinonharjoittaja. Valtuutuksen voi tehdä suomi.fi-sivustolla.

Henkilöasiakkaat eivät voi kirjautua ILMO-järjestelmään, jolloin muutokset tehdään verkkosivuiltamme löytyvillä lomakkeilla.

Kohteen asiointitunnus on sopimusta ja kohdetta yksilöivä tunnus, jonka ILMO-järjestelmä generoi. Asiointitunnusta käytetään kohteen tunnisteena mm. sähköpostiviesteissä, joita sopimusvastaavat saavat sopimukseen liittyen. Asiointitunnus ei paljasta asiakkuutta, henkilöitä eikä kohteen tarkempia tietoja. 

Kun sopimusvastaava saa asiointitunnuksen sähköpostiinsa, hän voi hakea asiointitunnuksella sopimuksia ja kohteita ILMO-järjestelmässä useammassa kohdassa. 

 

Laitteistomäärittelyt löytyvät Tukesin verkkosivuilta. 

Määrittelyjä on myös lainsäädännössä (Pelastuslaki ja Laki pelastustoimen laitteista; ajantasainen lainsäädäntö löytyy finlex.fi -sivustolta).

Hätäkeskuslaitoksella ei ole erillisiä vaatimuksia laitteistojen suhteen. 

Jokainen asiakas solmii lisäksi sopimuksen hälytyksensiirron palveluntarjoajan kanssa ja hälytykset siirretään Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmään AddSecuren kautta. Toimijat ohjaavat liikenteen AddSecurelle ja sitä kautta hälytykset ohjautuvat Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmään. Ota yhteyttä AddSecuren asiakaspalveluun tarvittaessa. 

Hätäkeskuslaitoksen valvontaan yhdistetyn rikosilmoitinlaitteen perusteena on hätäkeskustoiminnasta säädetyn lain mukaan kohteen erityinen suojelu, korotettu henkilöturvallisuus tai taloudellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde. Hätäkeskukset vastaanottavat yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) soveltamisalaan kuuluvia tehtäviä, jos tärkeä yleinen etu sitä vaatii. 

Yksityiset turvallisuusalan yritykset sekä operaattorit tarjoavat myös rikosilmoitinlaitteisiin liittyviä palveluita. Tällöin hälytykset on mahdollista saada myös kiinteistön omistajien omiin puhelimiin. Tällöin rikosilmoitinlaitteesta ei mene hälytystä hätäkeskukselle. 

Paloilmoitinlaite ja rikosilmoitinlaite tulee liittää valvontaan omina kohteinaan, eli omilla yksilöivillä ilmoitinlaitteen numeroilla. Rikosilmoitinlaitteesta ei voi välittää palohälytystä eikä paloilmoitinlaitteesta ryöstö- tai murtohälytystä. 

Ammoniakkihälytyksestä tai muusta kaasuhälytyksestä ilmoittavat ilmoitinlaitteet käsitellään kuten paloilmoitinlaitteet. Laitteiden hälytykset voidaan ohjata hätäkeskukseen viranomaisen vaatimuksesta. Laitteiston vaatimukset ovat samat, kuin paloilmoitinlaitteistoissakin. 

Käytä hakemuksen tekemiseen paloilmoitinlaitteen hakemusta. 

Tarvitset ensin yrityksesi asiointivaltuuden.

Kun olet saanut valtuuden asioida yrityksen puolesta, tarvitset kohteen tiedot ml. kohteen ilmoitinlaitteen hälytyksensiirron palveluntarjoajan antaman yksilöllisen numeron, sopimuksen laskutustiedot sekä kohteen yhteyshenkilöiden tiedot. 

Lisäksi tarvitset liitteeksi kohteen elinkaarikirjan, tai muun dokumentin, josta selviää millä perusteilla kohteen ilmoitinlaite on asennettu. Ennen kohteen käyttöönottoa tarvitaan pelastusviranomaiselta ilmoitus käyttöönottovalmiudesta. 

Olettehan yhteydessä alueenne pelastuslaitokseen jo ennen uuden kohteen hakemuksen täyttämistä. 

Tarvitset ensin yrityksesi asiointivaltuuden. 

Kun olet saanut valtuuden asioida yrityksen puolesta, tarvitset kohteen tiedot ml. kohteen ilmoitinlaitteen hälytyksensiirron palveluntarjoajan antama yksilöllisen numeron, sopimuksen laskutustiedot sekä kohteen yhteyshenkilöiden tiedot. Hätäkeskukseen yhdistetyn rikosilmoitinlaitteen perusteena on hätäkeskustoiminnasta säädetyn lain mukaan kohteen erityinen suojelu, korotettu henkilöturvallisuus tai taloudellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde.

Hätäkeskukset vastaanottavat yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) soveltamisalaan kuuluvia tehtäviä, jos tärkeä yleinen etu sitä vaatii. Hätäkeskuslaitos hakee kohteen ilmoitinlaitteelle Poliisin puoltoa ennen hakemuksen hyväksymistä.

Tarkemmat ohjeet löytyvät aina ILMO-järjestelmästä. Järjestelmässä voit myös seurata hakemuksen käsittelyä. 

Yritys- ja yhteisöasiakkaat päättävät sopimukset aina ensisijaisesti ILMO-järjestelmässä. Henkilöasiakkaat tekevät ilmoitukset verkkosivuiltamme löytyvillä ilmoitinlaitelomakkeilla.
Valitse haluttu sopimus järjestelmästä kohdasta "Sopimukset ja hakemukset", siirry sopimussivulle ja aloita muutos kohdasta "Tee muutosilmoitus tai lisää liite"

""

Yritys- ja yhteisöasiakkaat päättävät sopimukset aina ensisijaisesti ILMO-järjestelmässä. Henkilöasiakkaat tekevät ilmoitukset verkkosivuiltamme löytyvillä ilmoitinlaitelomakkeilla (hakemus/irtisanominen). Omistajanvaihtotapauksessa edellisen asiakkaan on irtisanottava kohteen sopimus omalta osaltaan ja uuden omistajan on tehtävä kohteeseen uusi hakemus.

Sopimuksen voi irtisanoa ILMO-järjestelmässä kohdassa "sopimuksen päättäminen". 
""

Valitse avautuvasta ikkunasta haluttu toimenpide "Irtisano sopimus, laite irti kytketään valvonnasta" tai "Irtisano sopimus, laite jää valvontaan "
 

Toimi ILMO-järjestelmän antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli tarvitset apua niin ole yhteydessä ilmoitinlaitteiden asiakaspalveluun. 

Irtisanomisajat on määritelty sopimusehdoissa. Paloilmoittimen irtisanomisen liitteeksi tarvitaan pelastusviranomaisen lausunto siitä, että ilmoitinlaite voidaan poistaa hätäkeskuksen valvonnasta. Tarvittaessa tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan. 

ILMO- järjestelmä muodostaa automaattisesti edelliselle asiakkaalle loppulaskun sekä uudelle omistajalle liittymislaskun asiakkaan ilmoittamien päivämäärien mukaisesti. Omistajanmuutosta ei voi tehdä takautuvasti esimerkiksi edelliselle vuodelle.

Kuukaudet laskutetaan aina täysimääräisinä. Omistajan vaihtuessa kesken kuukauden, veloitus tapahtuu siltä asiakkaalta, jonka nimissä sopimus on kuukauden 1. päivä.

Mikäli ilmoitinlaitteen kohteen sopimusosapuoli muuttuu, ei uudelta sopimusosapuolelta peritä uutta liittymismaksua. 

Asiakkaan perustiedot haetaan ILMO-järjestelmään suoraan yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ). Mikäli yrityksesi osoitetietoja tulee muuttaa, muutattehan ne aina ensisijaisesti YTJ:ään. 

Muut muutokset voit tehdä ILMO-järjestelmässä.

Sopimusvastaava on henkilö, jota Hätäkeskuslaitos tavoittelee kyseiseen hakemukseen tai voimassa olevaan sopimukseen liittyvissä kysymyksissä ja joka toimii yhteyshenkilönä Hätäkeskuslaitoksen suuntaan.

Hätäkeskuslaitoksen sähköinen asiointipalvelu, ILMO-järjestelmä, lähettää ilmoitinlaitesopimuksiin sopimusvastaaviksi merkatuille henkilöille hakemuksiin ja sopimuksiin liittyen automaattisia ilmoituksia sähköpostitse. Viesteillä pyritään parantamaan Hätäkeskuslaitoksen ja asiakkaiden välistä viestintää. Siksi on erittäin tärkeää, että asiakkaat huolehtivat, että sopimusvastaavien tiedot ovat ILMO-järjestelmässä ajan tasalla ja jokaiselle sopimukselle on merkitty sopimusvastaava. 

Ilmo-järjestelmä huomauttaa käyttäjää automaattisesti tiedon lisäämisestä.

Sopimusvastaavien tietoja voidaan myöhemmin tarkistaa ja muokata ILMO-järjestelmässä Laskutus- ja yhteystiedot kohdassa Sopimusvastaavat.

Asiakas voi päivittää yksittäisen sopimuksen sopimusvastaavaa sopimussivun kohdassa Sopimukset- ja hakemukset ja valitsemalla sen sopimuksen, jota muutos koskee. 

Asiakas voi päivittää sopimusvastaavatiedon useaan paloilmoitinlaitesopimukseen myös massamuutoksena kohdassa Sopimukset- ja hakemukset, valitsemalla haluamansa sopimukset listauksesta ja painamalla sopimuslistauksen alapuolelta Tee muutos valituille, Muuta sopimusvastaavia. 

Voit tehdä muutokset ILMO-järjestelmässä. ILMO-järjestelmään kirjaudutaan käyttämällä pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Tarvitset ILMO-järjestelmässä asiointia varten yrityksen valtuutuksen, mikäli et ole yrityksen toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai elinkeinonharjoittaja. Valtuutuksen voi tehdä suomi.fi-sivustolla.

Henkilöasiakkaat eivät voi kirjautua ILMO-järjestelmään, jolloin muutokset tehdään verkkosivuiltamme löytyvillä lomakkeilla.

Testaus suositellaan ajoitettavaksi kuun ensimmäisille viikoille. Ilmoitinlaitetestauksessa on ruuhkaa kuukauden kahtena viimeisenä viikkona.

Laite testataan soittamalla ilmoitinlaitteiden testausnumeroon.
 

Testauksen keskeytyminen ei vaikuta ILMO-järjestelmässä asiointiin, mikäli sopimustiedot ovat ajan tasalla. Mikäli sopimustiedoissa on puutteita tai sopimusta ei ole, ei kohdetta voi testata.

Ota yhteyttä ilmoitinlaitteiden asiakaspalvelulinjaan. 

Pitkäaikaisesta huollosta on kyse silloin, kun huolto ei ala ja pääty saman päivän aikana ja se kestää yli 24 tuntia.
 
Pitkäaikaiseen huoltoon kytkettävä paloilmoitinkohde vaatii aina pelastusviranomaisen lausunnon. Pelastusviranomaisen lausunnon pitkäaikaiselle huollolle hankkii asiakas. Toimita lupatiedot sähköpostiosoitteeseen [email protected].
 
Laskutus jatkuu normaalisti pitkäaikaisesta huollosta huolimatta. Asiakkaalla on myös oikeus testata ilmoitinlaitetta huollon aikana

Sopimustietoja ei luovuteta järjestelmästä muille viranomaisille tai tahoille. 

Aina kun ilmoitatte paloilmoitinlaitetta koskevista muutoksista Hätäkeskuslaitokselle ILMO-järjestelmän kautta, päivittäkää samalla tiedot myös alueenne pelastuslaitokselle sekä hälytyksensiirto-operaattorille / palveluntarjoajalle. 

ILMO-järjestelmästä saatte helposti PDF-sopimuskopion, jonka voitte lähettää halutessanne eteenpäin. 

Ilmoitinlaiteasiakkaiden sopimusvastaavien tulee muistaa pitää ilmoitinlaitesopimusten laskutusosoitetiedot ajantasaisena, jotta laskutus sujuu keskeytyksettä ja maksuliikenne sopimuksen mukaisena. Huomioithan, että esimerkiksi verkkolaskuoperaattorin vaihtuminen ei päivity automaattisesti laskutustietoihin.

Hätäkeskuslaitos laskuttaa ilmoitinlaiteasiakkaita aina voimassa olevan sopimuksen mukaisesti ja toimittaa laskut viimekädessä aina asiakkaan y-tunnuksen mukaiseen osoitteeseen. 

Muuttuneen laskutusosoitteen voi ilmoittaa Hätäkeskuslaitoksen sähköisessä ILMO-asiointipalvelujärjestelmässä. Kun asioinnin kohteena oleva yritys on valittuna ILMO-järjestelmässä, voi laskutusosoitteen muuttaa Laskutus- ja yhteystiedot -alasvetovalikon Laskutustiedot-kohdan kautta.

Asiakas voi päivittää itse voimassaolevaa laskutusosoitetta tai ilmoittaa uuden laskutusosoitteen. Mikäli sopimusasiakas vaihtuu, on tehtävä liittymishakemus ja voimassa olevan sopimusasiakkaan on päätettävä voimassa oleva sopimus.

Laskulle tulostuu aina sopimuksessa asiakkaaksi merkityn yrityksen tai yhteisön y-tunnus.  

Laskutus tapahtuu sopimuksessa olevien laskutustietojen mukaisesti.  Asiakkaan velvollisuus on tehdä muutokset ajan tasaisesti ILMO-järjestelmässä. 

Mikäli tarvitset uuden laskun, ole yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] . Tarkastathan laskutusosoitteesi ILMO-järjestelmästä ja korjaa se tarvittaessa. Laskureklamaatiot tulee toimittaa aina kirjallisesti Hätäkeskuslaitokselle.  

Valtion maksuasetuksen 5 §:n 1 momentin mukaan viranomainen voi myöntää maksun suorittamiselle maksuaikaa. Säännöksen mukaan maksuaikaa ei yleensä tule myöntää yli vuodeksi. Maksuajasta ja sen ehdoista on sovittava kirjallisesti sähköpostilla [email protected].

Maksuajalta peritään vuotuista korkolain 12 §:ssä tarkoitetun viitekoron mukaista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä.

Laskun sisältö perustuu arvonlisäverolaissa (209 B§) säädettyihin laskun sisältövaatimuksiin.
Laskulla näkyvä tilausnumero on laskun tunniste, jonka ILMO-järjestelmä luo automaattisesti. Asiakas ei voi vaikuttaa numeroon.

Laskulla näkyy automaattisesti ilmoitinlaitteen nimi sekä osoite, sekä testauksen kk-hinta ja laskutettavat kuukaudet. 

Asiakas voi erotella laskut omiksi laskuikseen erilaisia viitetietoja käyttämällä. Viitetiedot tulee ilmoittaa sopimuskohtaisesti ILMO-järjestelmässä. 

Hätäkeskuslaitos laskuttaa sopimuksen mukaisesti kerran vuodessa ilmoitinlaitteen määräajoin suoritettavasta toimintavalmiuden testaamisesta, hälytysten vastaanottamisesta, välittämisestä sekä laitteiden ja ohjelmistojen ylläpitämisestä kiinteän kuukausimaksun. Hinta määräytyy sisäministeriön voimassa olevan asetuksen mukaisesti.

Hätäkeskuslaitos laskuttaa aina sopimuksessa laskutushetkellä olevien laskutustietojen mukaisesti. 

Arvonlisävero ja perittävä hinta laskuilla määräytyvät sen perusteella, onko ilmoitinlaite asennettu kiinteistöön pakollisena vai omaehtoisena.  

Laite hinnoitellaan julkisoikeudellisena suoritteena, jos se on kiinteistössä rakennusvalvonnan tai pelastusviranomaisen määräämä.  Julkisoikeudelliset suoritteet hinnoitellaan omakustannushintaan, jolloin laskuilla ei peritä arvonlisäveroa.
Laite hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, jos laite on asennettu omaehtoisena (asiakkaan omasta tahdosta). Tällöin laskulla on myös arvonlisävero.

Valtiolla yksittäinen virasto ei ole verovelvollinen, koska Suomen valtio on toiminnasta yhteisesti verovelvollinen. Tähän perustuu, että perimme liiketaloudellisesti hinnoiteltavista suoritteista alvin.