Ändringar i ILMO-systemet

Utgivningsdatum 2.8.2022 14.59
Pressmeddelande
Logo

Ändringar ska göras i företagskundernas e-kommunikationssystem (ILMO) den 1. augusti. I den nya versionen ombeds kunden att uppdatera den avtalsansvarigas uppgifter innan kunden kan fortsätta använda systemet. Dessutom har kundernas anvisningar preciserats.

Efter uppdateringen ombeds kunderna att i samband med följande inloggning uppdatera uppgifterna om den avtalsansvariga i avtalsuppgifterna. Den avtalsansvariga är en person som Nödcentralsverket kontaktar i frågor som gäller ett avtal och som verkar som Nödcentralsverkets kontaktperson. 

Anvisningar om tillägg av avtalsansvarig

Efter uppdateringen uppmanar ILMO-systemet automatiskt användaren att lägga till uppgiften.

""

De avtalsansvarigas uppgifter kan senare kontrolleras och ändras i Avtalsansvariga under punkten Fakturerings- och kontaktuppgifter i ILMO-systemet.

Kunden kan uppdatera uppgifterna om den avtalsansvariga i ett enskilt avtal i punkten Avtal och ansökningar på avtalssidan genom att välja det avtal som ändringen gäller. 

Kunden kan uppdatera uppgifterna om den avtalsansvariga i många avtal om brandlarmanläggningar i punkten Avtal och ansökningar genom att välja önskade avtal från en lista och under avtalslistan klicka på Gör ändring för valda, Ändra avtalsansvariga. 
ILMO-systemet utvecklas även i fortsättningen med beaktande av och utifrån respons. Om du lägger märke till att problem uppstår i användningen i samband med versionsuppdateringen kan du ge respons med Nödcentralsverkets responsblankett eller per e-post till [email protected]

Vi tar också gärna emot annan respons om ILMO-systemet eller brandlarmanläggningarnas funktion.

Med ILMO-systemet avses Nödcentralsverkets e-kommunikationssystem för kunder som har anläggningar för brand- och brottslarm. Genom systemet kan kunderna skicka en anslutningsansökan, granska och upprätthålla avtal samt säga upp ett avtal. ILMO-systemet introducerades för företags- och samfundskunder i december 2021.