Bilist – ta hänsyn till dessa saker i jultrafiken

Utgivningsdatum 19.12.2022 14.11 | Publicerad på svenska 19.12.2022 kl. 16.04
Nyhet
En grå vintertrafikbild, med slask på vägen och några bilar som går skilda vägar.

När julen närmar sig är det bra att påminna sig om grunderna för en säker jultrafik, något varje bilist kan göra för att se till att jultrafiken går smidigt och utan olyckor. Fintraffics vägtrafikstyrning, Polisstyrelsen, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Inrikesministeriets räddningsavdelning, Nödcentralsverket och Trafikskyddet gör som tidigare år sitt bästa för att jultrafiken ska bli så smidig som möjligt och önskar alla en säker resa

Trafikprognoserna för jultrafiken – beräkna din avgång och planera din rutt i tid

Jullovet är i år kort för många av oss på grund av att det infaller under ett veckoslut. Samtidigt fördelas trafiken under julhelgen till endast några få dagar och man bör därför vara beredd på att det kan uppstå köer.

Enligt Fintraffics vägtrafikcentrals jultrafikprognoser börjar den utgående jultrafiken på huvudvägarna synas under torsdagen den 22.12 och trafiken är redan då livligare än normalt. Den utgående trafiken är livligast under fredagen den 23.12 och man förväntar sig trafiktoppar mellan 12:00 och 18:00. I norr fortsätter trafiken som livligare än normalt också senare på kvällen. Trafiken är livligast på riksväg 3 mellan Helsingfors och Tammerfors och på riksväg 4 mellan Helsingfors och Heinola. 

Returtrafiken börjar söndagen den 25.12. under eftermiddagen. På veckoslutet är trafiken måttlig och trafikmängderna överstiger inte det normala. Returtrafikens livligaste dag är måndagen den 26.12. Trafiken är då som livligast söderut på riksväg 3 och 4 och på riksväg 9 mellan Orivesi och Tammerfors. 

”Speciellt vid julens utgående trafik ska man vara beredd på att det ställvis bildas köer på de livligast trafikerade vägavsnitten. Men att det uppstår långvariga trafikstockningar är osannolikt, eftersom trafikmängderna är traditionellt sett lägre i jultrafiken än till exempel under midsommaren. Nu när julhelgen infaller under veckoslutet kommer en del också att stanna hemma till jul. När du planerar din resa ska du komma ihåg att det är de rådande väderförhållandena och väglaget som mest påverkar trafiken under julen. Enligt nuvarande prognoser blir det under julen utmanande väder i delar av landet”, berättar Eero Sauramäki, trafikchef på Fintraffics vägtrafikcentral.

Du kan kontrollera trafikförhållandena för din rutt på Fintraffics tjänst Trafikläget, var du till exempel kan följa de rådande trafikförhållandena och vägföret. Väderprognoser och de senaste varningarna finns på Meteorologiska institutets webbplats.

Var utvilad när du sätter dig bakom ratten och glöm onödig brådska

Polisen övervakar under julen den utgående trafiken och returtrafiken som vanligt. Uppmärksamheten fokuseras särskilt på hastigheter, körvanor och rattfylleri.  

”Det lönar sig att ta med en rejäl dos av julfrid och kärlek till sin nästa redan då resan börjar och inte spara på den tills man är framme. Om man gör det börjar semestern redan under resan”, hälsar polisinspektör Tuomo Katajisto vid Polisstyrelsen. I trafiken innebär detta att man förutser situationer, undviker onödiga omkörningar och uppmärksammar andra trafikanter. Om du i backspegeln ser att det bildas kö och det inte finns någon framför dig kan man låta de som ligger bakom köra om på ett smidigt sätt.  

Transport- och kommunikationsverket Traficom betonar också vikten av att föraren är utvilad och uppmärksam.   

"Ge dig själv tid att vila och kör iväg först när du känner dig pigg. Om det bara är möjligt, kör bil när det är dagsljus – kom också ihåg att syn och mörkerseende oftast blir sämre med åldern. Som bilförare ska du också komma ihåg att ta tillräckligt med pauser så att du orkar fokusera på det viktigaste under resan, det vill säga att köra bil”, sammanfattar Traficoms ledande expert Inkeri Parkkari.

Se till att hålla avstånd – det ökar säkerheten och syns i plånboken

Denna jul vill Trafikskyddet speciellt påminna oss om vikten av att hålla avstånd. Lämpliga avstånd till andra trafikanter gör körningen säkrare och smidigare, men också mer ekonomisk.

"Med ett ordentligt säkerhetsavstånd kan föraren bättre förutse situationer och få extra tid att reagera. Vad som är ett tryggt avstånd påverkas av väderförhållanden, väglaget och fordonets hastighet. När hastigheten ökar eller snöyran tätnar måste man öka på avståndet”, säger kontaktchef Elias Ruutti vid Trafikskyddet. 

”Om man ligger direkt bakom någons stötfångare är det inte bara påfrestande för föraren framför utan också för dig själv. Att inte hålla ett tillräckligt avstånd kan också ge upphov till ett onödiga omkörningar. Omkörningar i en kö orsakar inbromsningar och vågrörelser och gör trafiken långsammare. Detta syns också i bränsleförbrukningen. En jämn körhastighet är bäst om man vill hålla förbrukningen så låg som möjligt", upplyser Ruutti.

Agera så här vid nödsituationer – kom ihåg 112 Suomi-appen

När olyckan är framme så har säkerhetsmyndigheterna beredskap att hjälpa. Lär dig hur du ska agera vid en trafikolycka och ladda ner appen 112 Suomi till din telefon.

”Om du ser en trafikolycka ska du stanna på ett säkert ställe och slå på ditt fordons varningsblinkers. Ta dig längs vägkanten fram till olycksplatsen och försök förhindra ytterligare skador genom att slå av strömmen i olycksfordonet samt varna den övriga trafiken. Kom också ihåg din egen säkerhet. I mörker ska du göra dig synlig till exempel genom att ta på dig en reflexväst. Placera alltid varningstriangeln tillräckligt långt bort från olycksplatsen och larma efter hjälp samt hjälp skadade enligt din egen kapacitet. Om det redan finns professionell hjälp på olycksplatsen, koncentrera dig på att på ett tryggt sätt passera olycksplatsen, sänk farten tillräckligt och ta inga bilder av olycksplatsen”, instruerar specialsakkunnig Alpo Nikula från Inrikesministeriets räddningsavdelning.

Nödcentralsverket påminner också om tjänsterna i appen 112 Suomi.

”Det lönar sig för bilisterna att ladda ner mobilappen 112 Suomi till sin mobil med tanke på eventuella nöd- och problemsituationer. I en nödsituation kan du ringa nödnumret 112 via appen.  Via appen kan du också ringa Vägtrafikantlinjen som då med hjälp av dina positionsuppgifter snabbt kan förmedla information om behov av vägunderhåll till rätt ställe. Via appen får du dessutom meddelanden om störningar vid vägtrafiken och eventuella varningsmeddelanden baserat på din geografiska position. Bekanta dig med användningen av appen och utbudet av tjänster i förväg, så att du vet hur du använder den i en nödsituation”, uppmanar planeringschef Tommi Hopearuoho vid Nödcentralverket.