Årets nödcentraloperatör Katja Kankare
Människor behöver möten

Utgivningsdatum 31.5.2023 12.30
Pressmeddelande
Årets nödcentraloperatör Katja Kankare.

Skiftmästare Katja Kankare från Åbo nödcentral har valts till Årets nödcentraloperatör 2023. Kankare anser att mötet med människor är en viktig del av hjälparbetet, och det är en av orsakerna till att hon sökte sig till jobbet som nödcentraloperatör.

– Den som ringer till nödnumret är inte alltid i en verklig nödsituation, även om personen kan uppfatta situationen som sådan. Därför handlar nödcentraloperatörens arbete ofta om att ge dem som ringer råd och vägledning i vardagliga ärenden. Oavsett kontaktens karaktär är det viktigt att alla som ringer möts på ett mänskligt sätt – även de som ringer för att bråka – eftersom det ibland räcker med att höra och möta den som ringer för att hen ska uppleva att hennes upplevda hjälpbehov blivit tillgodosedd, säger Kankare.

Kankare började arbeta som nödcentraloperatör 2006, varefter hon avancerade till ledande nödcentraloperatör och senare skiftledare. I sitt arbete som skiftledare svarar Katja sällan på nödsamtal, och därför har hon numera få möten med kunder. Däremot möter hon människor i sin egen arbetsgemenskap.

– Just nu är medlemmarna i min egen grupp mina kunder. Jag är här för dem. Vi arbetar 12-timmarsskift i ett öppet kontorslandskap, så vi tillbringar mycket tid tillsammans. Jag försöker se till att personalen har möjlighet att göra ett bra och högklassigt arbete under sitt arbetspass.

Kankare gillar att arbetet på nödcentralen är betydelsefullt för både individen och samhället. Nödcentralsverket är en stor arbetsgemenskap med många kontakter och mycket växelverkan. Hon fungerar också som personalrepresentant i Nödcentralsverkets ledningsgrupp.

Ett nödsamtal är en interaktiv situation

Till valet av Katja Kankare till Årets nödcentraloperatör bidrog bland annat att hon på eget initiativ skaffat utbildning som utvidgar hennes kompetens inom samarbetsmyndighetssektorn. En annan bidragande orsak var den uppskattning som hennes egen arbetsgemenskap visar för henne.

– Katja är en nödcentralsexpert som aktivt utvecklar och upprätthåller sitt kunnande både på jobbet och på fritiden. Katja är en väldigt omtyckt chef och hon vet hur man hanterar krävande situationer, säger Mauri Turula, chef för Åbo nödcentral.

Katja berättar att största delen av responsen som kommer till nödcentraloperatörerna handlar om växelverkan, inte så mycket om att få hjälp. Även om en person har fått den hjälp som hen behöver, skapar själva interaktionen ofta friktion. I mötet med en ängslig person är det särskilt viktigt att interaktionen håller hög kvalitet.

– I början av ett nödsamtal berättar den som ringer vanligtvis snabbt om sin situation i en enda ström, men får ändå lov att sedan svara på mer detaljerade frågor från nödcentraloperatören. Det kan vara svårt för den som ringer nödsamtalet att nödcentraloperatören måste ställa frågor och få svar på frågorna. Det leder lätt till friktion i interaktionen.

Kankare berättar att nödcentraloperatören ofta får försöka ta reda på situationen med ett väldigt försiktigt och lyhört grepp, trots att hen samtidigt ska handla snabbt och följa alla anvisningar. Därför anser Kankare att fortlöpande utbildning i växelverkan är en viktig del av nödcentraloperatörens arbete.

En radioreklam öppnade vägen till nödcentralen

Kankare arbetade tidigare som närvårdare i Satakunta, men drömde om att arbeta inom myndighetsområdet.

– En gång år 2004, då jag satt i bilen, hörde jag en radioreklam om ansökningtiden till nödcentraloperatörsutbildning. Då bestämde jag mig för att söka till utbildningen på Räddningsinstitutet. Efter att jag blivit antagen blev det snabba ryck: jag hade en månad på mig att sätta allt i ordning och flytta till Kuopio för att studera. Från Kuopio kom jag till Åbo nödcentral efter sommarjobb. Jag valde sommarjobbsorten slumpmässigt genom att sluta ögonen och peka med fingret på Finlands karta. Fingret träffade Åbo och här arbetar, bor och lever jag nu. 

En av de goda sidorna med skiftarbete är det möjliggör t.ex. studier vid sidan av arbetet, säger Kankare. Hon har vid sidan av jobbet avlagt yrkesexamen i arbete som teamledare, socionomexamen vid yrkeshögskola och examen som sakkunnig i kris- och undantagsförhållanden. Det nästa målet är att bli färdig arbetshandledare i november. 

Årets nödcentraloperatör 2023 offentliggjordes onsdagen den 31 maj 2023 i Helsingfors.