Språkkunskaper i både finska och svenska krävs
Ansökan till tvåspråkig utbildning för nödcentraloperatör börjar nästa vecka

Utgivningsdatum 3.5.2023 13.32 | Publicerad på svenska 3.5.2023 kl. 13.32
Pressmeddelande
Nödcentralsoperator.

Nya nödcentraloperatörer som kan finska och svenska behövs på olika håll i Finland. Det största enskilda personalbehovet finns vid Vasa nödcentral, men även centralerna i Åbo och Kervo behöver tvåspråkiga operatörer. Studerande som avlägger examen får jobb som motsvarar utbildningen direkt efter examen.

Nästa vecka börjar ansökan till den tvåspråkiga kursen i utbildningen till nödcentraloperatör. För att bli vald ska den sökande ha flytande kunskaper i både finska och svenska. Detta är andra gången som språkkravet är kunskaper i båda nationalspråken.

Språkkunskaperna testas i början av hösten i samband med urvalsproven. För sökande som har finska som skolbildningsspråk ordnas språktest i svenska, och för sökande som har svenska som skolbildningsspråk ordnas språktest i finska. Sökanden måste få godkänt resultat i språktestet.

Syftet med den tvåspråkiga kursen är att stärka den svenskspråkiga servicenivån vid nödcentraler runt om i Finland. För närvarande arbetar 11 % av nödcentraloperatörerna på båda de nationella språken. 

− Målet är att genom den tvåspråkiga kursen få 24 nya språkkunniga nödcentraloperatörer att arbeta vid våra nödcentraler, säger Antti Koskela, personalchef vid Nödcentralsverket.

Personalbehovet finns särskilt vid Vasa nödcentral

Under tidigare år har många sökande kommit till utbildningen till nödcentraloperatör från trakterna i Kuopio, där utbildningen också huvudsakligen ordnas. Nu är målet att locka sökande särskilt från Österbotten, men även från Nyland.

För närvarande finns 9 tjänster som nödcentraloperatör lediga vid Vasa nödcentral. Under de närmaste åren kommer flera nödcentraloperatörer att gå i pension, vilket ytterligare ökar behovet av nya kunniga personer. Bristen på svenskspråkiga nödcentraloperatörer är oroande.

− Vi behöver ständigt nya kunniga personer i jouren för att säkerställa att vårt kärnuppdrag uppfylls, säger Kari Pastuhov, chef för nödcentralen i Vasa.

Studier i Kuopio och Tammerfors

Ansökningstiden till utbildningen till nödcentraloperatör är 8.5–2.6.2023. Krav på grundläggande utbildning är antingen gymnasiets lärokurs, studentexamen, yrkesinriktad grundexamen eller yrkesexamen. Studierna börjar i januari 2024 och pågår i 1,5 år.

Utbildningens omfattning är 90 studiepoäng och den ordnas av Räddningsinstitutet i Kuopio. En del av kurserna avläggs vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors och en del kan genomföras självständigt i webbundervisning. Examen omfattar två praktikperioder vilka genomförs vid nödcentralerna i Vasa, Uleåborg, Kuopio, Björneborg, Åbo eller Kervo. Undervisning, inkvartering och måltider är huvudsakligen kostnadsfria för studeranden.

Bekanta dig med utbildningen.

Läs mer om nödcentraloperatörens arbete.

Personal Utbildning