Vaatimuksena sekä suomen- että ruotsin kielen taito
Haku hätäkeskuspäivystäjän kaksikieliseen koulutukseen alkaa ensi viikolla

Julkaisuajankohta 3.5.2023 13.32
Tiedote
Hätäkeskuspäivystäjä.

Uusia suomen- ja ruotsin kielen osaajia tarvitaan hätäkeskuspäivystäjiksi eri puolille Suomea. Suurin yksittäinen henkilöstötarve kohdistuu Vaasan hätäkeskukseen, mutta myös Turun ja Keravan keskuksissa tarvitaan kaksikielisiä päivystäjiä. Tutkinnon suorittaneet pääsevät koulutusta vastaaviin töihin heti valmistumisen jälkeen.

Ensi viikolla alkaa haku hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen kaksikieliselle kurssille. Jotta voi tulla valituksi, hakijan tulee hallita sujuvasti sekä suomen- että ruotsin kieli. Kyseessä on toinen kerta, kun kielitaitovaatimuksena on molemmat kotimaiset kielet.

Kielitaito testataan alkusyksystä valintakokeiden yhteydessä. Hakijoille, joilla on koulusivistyskielenä suomi, pidetään kielikoe ruotsin kielestä ja hakijoille, joilla on koulusivistyskielenä ruotsi, pidetään kielikoe suomen kielestä. Kielikokeesta tulee saada hyväksytty tulos.

Kaksikielisellä kurssilla tavoitellaan ruotsinkielisen palvelutason vahvistamista hätäkeskuksissa ympäri Suomen. Tällä hetkellä 11 % hätäkeskuspäivystäjistä hoitaa työtä molemmilla kotimaisille kielillä. 

− Kaksikielisen kurssin myötä tavoitteena on saada 24 uutta kielitaitoista hätäkeskuspäivystäjää töihin hätäkeskuksiimme, kertoo Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöpäällikkö Antti Koskela.

Henkilöstötarve erityisesti Vaasan hätäkeskuksessa

Hätäkeskuspäivystäjän koulutukseen on tullut aikaisempina vuosina paljon hakijoita Kuopion seudulta, missä myös koulutus pääosin järjestetään. Nyt tavoitteena on houkutella hakijoita erityisesti Pohjanmaalta, mutta myös Uusimaalta. 

Tällä hetkellä Vaasan hätäkeskuksessa on avoinna 9 hätäkeskuspäivystäjän virkaa. Lähivuosina useampi päivystäjä eläköityy, jolloin tarve uusille osaajille kasvaa entisestään. Ruotsinkielisen päivystyshenkilöstön vajaus on huolestuttava.

− Tarvitsemme jatkuvasti uusia osaajia päivystyssaliin, jotta varmistamme ydintehtävämme toteutumisen, kertoo Vaasan hätäkeskuksen päällikkö Kari Pastuhov. 

Opintoja Kuopiossa ja Tampereella

Haku hätäkeskuspäivystäjän koulutukseen on 8.5.–2.6.2023. Pohjakoulutusvaatimuksena on joko lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Opinnot alkavat tammikuussa 2024 ja kestävät 1,5 vuotta.

Koulutus on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja sen järjestää Pelastusopisto Kuopiossa. Osa kursseista suoritetaan Poliisiammattikorkeakoululla Tampereella ja osa voidaan suorittaa itsenäisesti verkko-opetuksessa. Tutkinnon aikana on kaksi työharjoittelua, jotka suoritetaan hätäkeskuksissa Vaasassa, Oulussa, Kuopiossa, Porissa, Turussa tai Keravalla. Opetus, majoitus ja ruokailut ovat opiskelijalle pääosin maksuttomia.

Tutustu koulutukseen Pelastusopiston sivulta.

Lue lisää hätäkeskuspäivystäjän työstä.

Henkilöstö Koulutus