PRO 112 -pristagaren Virpi Meri
Att lära sig är en viktig arbetslivsfärdighet

Utgivningsdatum 31.5.2023 12.30
Pressmeddelande
På bilden visas den PRO 112-belönta utbildningsplaneraren Virpi Meri.

Nödcentralsverket har beviljat utbildningsplaneraren Virpi Meri utmärkelsen PRO 112. Meri har bidragit till att dagens nödcentraloperatörer är gedigna proffs inom nödcentralsverksamhet.

Meri har arbetat som utbildningsplanerare nästan från början av Nödcentralsverkets grundande. Nödcentralsverket grundades 2001 och Meri började arbeta som utbildningsplanerare några år senare, år 2006. Meri körde i gång verksamheten i Nödcentralsverkets riksomfattande arbetsgrupp för arbetshälsa och utvecklade strukturerna och processerna för arbetshälsa och kompetensutveckling vid Nödcentralsverket.

– Jag var den första utbildningsplaneraren, och jag fick börja utforma min arbetsbeskrivning själv ganska fritt. Naturligtvis fanns det en del riktlinjer, men verksamheten för utveckling av kompetens och arbetshälsa startade nästan från noll. På den tiden verkade jag som personalrepresentant i ledningsgruppen och lyckades genomdriva tanken om att arbetshälsa också handlar om mycket annat än enbart om övervakning av sjukfrånvarosiffrorna. Vi har gjort stora framsteg i denna sektor nu, när till exempel ledning av arbetsförmågan håller på att bli ett inslag i den dagliga verksamheten.

Under de senaste åren har Meri fokuserat på utveckling av personalens kompetens, organisering av utbildningsarrangemangen samt samarbete som gäller nödcentraloperatörsexamen med Räddningsinstitutet och Polisyrkeshögskolan. Arbetet har stort genomslag och betydande resultat – nödcentraloperatörsutbildningen i Finland är en av de mest mångsidiga och omfattande i hela världen. 

– Att personalen har en bra och omfattande utbildning är en förutsättning för en av världens mest avancerade nödcentralsverksamheter, där riskbedömningen för alla myndigheter som larmas på uppdrag görs på ett och samma ställe, och där hjälpen finns att få på ett enda nödnummer 112, konstaterar Meri.

Utveckling av kompetens och arbetshälsa en hjärtefråga

Meri har en magisterexamen i pedagogik och är specialiserad på vuxenutbildning. Fortbildning för nödcentralernas jourpersonal ordnas på plats vid nödcentralerna. Det betyder att chefer, skiftledare och framför allt de ledande nödcentraloperatörerna har en viktig roll i kompetensutvecklingen. En av Meris uppgifter är att öka personalens kunnande inom utbildning.

– Det gäller att inse att människor lär sig på olika sätt. Det är alltid möjligt att utveckla utbildningens kvalitet och göra undervisningsmetoderna mångsidigare. Psykologisk trygghet, inspiration, uppmuntran, gemensamma aktiviteter och samtal stödjer lärandet. Även en bra inlärningskultur kan alltid göras bättre.

Meri betonar också allas eget ansvar för sina egna inlärningsfärdigheter. Hon anser att färdigheten att lära sig är en mycket viktig arbetslivsfärdighet som tillhör oss alla.

– Lärande är 2020-talets viktigaste arbetslivsfärdighet, och arbetsplatsen ska aktivt stödja den. Att lära sig att lära sig har blivit en viktig metafärdighet som skiljer de bäst presterande individerna och teamen från andra. 

Meri upplever att Nödcentralsverket har haft en försöksvänlig kultur, vilket ger henne frihet att pröva på olika sätt att jobba.

– Jag upplever att Nödcentralsverket haft en bra experimentkultur. Jag har fått pröva på olika sätt att utveckla verksamheten. Man har haft mod att försöka, men också att säga stopp om tiden ännu inte har varit mogen för nya tankar eller verksamhetssätt. 

Kompetensen påverkar arbetshälsan

Virpi Meri föreslogs till PRO 112-priset gemensamt av cheferna för alla nödcentraler. I sina motiveringar konstaterar de att Meri under sin långa karriär varit med om att utveckla både den interna och den externa utbildningen för såväl personalens som kundernas bästa. Hanteringen och utvecklingen av kompetensen samt personalens arbetshälsa har blivit centrala områden tack vare hennes långvariga arbete. Hon har också utvecklat arbetshälsan, som i hög grad påverkas av den anställdas kompetens och känsla av att behärska arbetet. 

– Jag är glad över att få priset, särskilt eftersom dess tema är kompetens och arbetshälsa. Denna utmärkelse är naturligtvis väldigt viktig för mig personligen, men också för alla som arbetar med kompetens, lärande och arbetshälsa.

PRO 112-priset delades ut vid ett evenemang för premiering av personal i Helsingfors den 31 maj 2023. På plats var också inrikesminister Krista Mikkonen och räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka

PRO 112-priset överräcks årligen till en person som på ett professionellt och förtjänstfullt sätt arbetat för att utveckla nödnumret 112 och nödcentralsverksamheten, främjat en positiv allmän säkerhetskultur och handlat i allmänhet enligt PRO 112-andan.