PRO 112 -palkittu Virpi Meri
Oppiminen on tärkeä työelämätaito

Julkaisuajankohta 31.5.2023 12.30
Tiedote
Kuvassa PRO 112 -palkittu koulutussuunnittelija Virpi Meri.

Hätäkeskuslaitos on myöntänyt PRO 112 -palkinnon koulutussuunnittelija Virpi Merelle. Meri on ollut mukana vaikuttamassa siihen, että hätäkeskuksissa työskentelee tänä päivänä rautaisen ammattitaidon omaavia hätäkeskustoiminnan ammattilaisia.

Meri on toiminut koulutussuunnittelijana miltei viraston perustamisen alusta lähtien. Hätäkeskuslaitos perustettiin vuonna 2001 ja Meri aloitti työt koulutussuunnittelijana muutama vuosi sen jälkeen, vuonna 2006. Meri käynnisti Hätäkeskuslaitoksen valtakunnallisen työhyvinvointiryhmän toiminnan ja kehitti työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen rakenteet ja prosessit.

– Olin ensimmäinen koulutussuunnittelija, ja sain melko vapaasti lähteä luomaan omaa toimenkuvaani. Tietyt suuntaviivat olivat toki olemassa, mutta lähes tyhjästä nyhjäistiin osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen tontti käyntiin. Toimin tuolloin henkilöstön edustajana johtoryhmässä ja sain vietyä läpi ajatuksen siitä, että työhyvinvointi on myös paljon muuta kuin sairauspoissaolojen seuraamista. Tästä on tultu aimo harppaus eteenpäin, kun esim. työkykyjohtamisesta on nyt tulossa arkipäivää.

Viime vuosina Meri on keskittynyt henkilöstön osaamisen kehittämiseen, koulutusjärjestelyjen organisointiin sekä hätäkeskuspäivystäjätutkintoon liittyvään oppilaitosyhteistyöhön Pelastusopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun kanssa. Työn vaikutukset ja saavutukset ovat suuret – onhan suomalainen hätäkeskuspäivystäjien koulutus yksi maailman monipuolisimmista ja laajimmista. 

– Henkilöstön hyvä ja laaja koulutus mahdollistaa osaltaan maailman yhtä edistyksellisintä hätäkeskustoimintaa, missä kaikkien hälytettävien viranomaisten riskinarvio tehdään samassa paikassa, ja apu tavoitetaan yhdestä hätänumerosta 112, Meri toteaa.

Sydämen asiana osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen

Meri on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, ja hän on erikoistunut aikuiskoulutukseen. Hätäkeskusten päivystyshenkilöstön täydennyskoulutusta järjestetään paikan päällä hätäkeskuksissa, jolloin esihenkilöiden, vuoromestarien ja ennen kaikkea ylipäivystäjän rooli on tärkeä osaamisen kehittämisessä. Meren yksi tehtävistä on lisätä henkilöstön koulutusosaamista.

– On tiedostettava, että ihmiset oppivat eri tavoilla. Koulutuksen laatua ja opetusmenetelmien monimuotoisuutta voi aina parantaa. Psykologinen turvallisuus, innostaminen, kannustaminen, yhdessä tekeminen ja keskustelu tukevat oppimista. Hyvää oppimiskulttuuria voi aina kehittää paremmaksi.   

Lisäksi Meri painottaa jokaisen omaa vastuuta omissa oppimistaidoissa, jota hän pitää erittäin tärkeänä, meille kaikille kuuluvana työelämätaitona.

– Oppiminen on 2020-luvun keskeisin työelämätaito, jota työpaikalla tulee aktiivisesti tukea. Oppimisen oppiminen on noussut tärkeäksi metataidoksi, joka erottaa parhaiten suoriutuvat yksilöt ja tiimit muista. 

Meri kokee, että Hätäkeskuslaitoksessa on ollut hyvä kokeilukulttuuri; on ollut vapaus kokeilla erilaisia toimintatapoja toiminnan kehittämiseksi. 

– On uskallettu kokeilla, mutta uskalletaan myös todeta, jos aika ei ole vielä kypsä uusille ajatuksille tai toimintatavoille, hän sanoo. 

Osaaminen vaikuttaa työhyvinvointiin

Virpi Mereä PRO 112 -palkinnon saajaksi esittivät yhdessä kaikkien hätäkeskusten päälliköt. Perusteluissaan he toteavat, että Meri on pitkän uransa aikana ollut kehittämässä niin sisäistä kuin ulkoistakin koulutusta niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin parhaaksi. Osaamisen hallinta ja kehittäminen sekä henkilöstön työhyvinvointi ovat nousseet keskiöön hänen pitkäjänteisen työn ansiosta. Hän on kehittänyt myös työhyvinvointia, mihin osaaminen ja työn hallinnan tunne vaikuttaa suuresti. 

– Olen iloinen saamastani palkinnosta erityisesti siksi, että sen teemana on osaaminen ja työhyvinvointi. Tämä kunnianosoitus on tietysti erityisen tärkeä itselleni, mutta sitä se on myös kaikille niille, jotka työskentelevät osaamisen, oppimisen ja työhyvinvointiasioiden parissa.

PRO 112 -palkinto myönnettiin henkilöstön palkitsemistilaisuudessa Helsingissä keskiviikkona 31.5.2023. Tilaisuudessa paikalla olivat myös sisäministeri Krista Mikkonen ja pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka

PRO 112 -palkinto luovutetaan vuosittain henkilölle, joka on tehnyt ammattimaista ja ansiokasta työtä hätänumeron 112 sekä hätäkeskustoiminnan kehittämisen hyväksi, tukenut yleisesti myönteisen turvallisuuskulttuurin vahvistamista sekä toiminut yleisesti PRO 112 -hengen mukaisesti.