Det nya ledningssystemet träder i kraft i början av år 2024

Utgivningsdatum 25.9.2023 9.58
Pressmeddelande

Nödcentralsverkets ledningssystem genomgår en reform. Till följd av detta stärker man nödcentralernas roll ytterligare. Ämbetsverkets nya struktur träder i kraft 1.1.2024 och medför också nya uppgifter och utnämningar.

Nödcentralsverket har under det pågående året berett reformen av sitt ledningssystem. Det centrala målet är att förnya verksamhetssätten så att de stöder prioriteringarna i ämbetsverkets strategi, och bidrar till att bygga bättre nödcentralsservice. I vardagen kommer reformen att återspeglas i ökad delaktighet hos personalen och en förstärkt roll hos nödcentralerna.

Reformen av ledningssystemet kommer också att innebära förändringar i ämbetsverkets struktur. De viktigaste effekterna syns i avdelningarnas och enheternas strukturer och deras ledning. På grund av reformen av ledningssystemet drar man in tjänsterna som direktör för den operativa avdelningen, utvecklingsavdelningen och förvaltningsavdelningen. I deras ställe inrättas tjänsterna som direktör för avdelningen för förvaltnings- och stödtjänster, beredskapsdirektör och utvecklingsdirektör. Även systemchefens, planeringschefens, dataförvaltningschefens och stabschefens tjänster dras in. I deras ställe inrättas chefstjänster för systemenheten, avdelningen för utveckling av nödcentralsverksamheten, dataförvaltningsenheten och enheten för ledningens stöd. 

Ämbetsverkets nya struktur svarar bättre på förändringar i verksamhetsmiljön och gör den dagliga verksamheten smidigare. Reformen orsakar inte färre tjänster, förändringar i tjänsteställen eller i antalet nödcentraler. 

– Det är betydelsefullt att vi använder våra resurser så effektivt som möjligt. I nuvarande ekonomiska läge är det också bra att se över ämbetsverkets strukturer så att vi bättre kan svara på förändringarna i verksamhetsmiljön och kraven som ställs på oss. I reformen ökar vi bland annat hela personalens delaktighet i utvecklingen av nödcentralsverksamheten, nödcentralernas ansvar i allmänhet och delegerar beslutsfattandet på ett lämpligare sätt, i stället för den nuvarande centraliserade modellen. Dessutom satsar vi på att förbättra nätverkssamarbetet och beredskapen, berättar Nödcentralsverkets överdirektör Taito Vainio

Nya direktörer och enhetschefer

Utnämningar av direktörer fr.o.m. 1.1.2024

  • Utvecklingsdirektör Lehti Teemu, tjänsteställe Kervo 
  • Beredskapsdirektör Nieminen Marko, tjänsteställe Björneborg 
  • Direktör för avdelningen för förvaltnings- och stödtjänster Perttula Arttu, tjänsteställe Björneborg 

Enhetschefer fr.o.m. 1.1.2024

  • Stabschef Clouberg Iiro har utnämnts till chef för enheten för ledningens stöd, tjänsteställe Björneborg
  • Systemchef Lamu Mika har utnämnts till chef för systemenheten, tjänsteställe Vasa 
  • Utvecklingschef Hopearuoho Tommi har utnämnts till chef för avdelningen för utveckling av nödcentralsverksamheten, tjänsteställe Björneborg
  • Dataförvaltningschef Fågel Jesse har utnämnts till chef för dataförvaltningsenheten, tjänsteställe Björneborg