Uusi johtamisjärjestelmä voimaan vuoden 2024 alussa

Julkaisuajankohta 25.9.2023 9.58
Tiedote

Hätäkeskuslaitoksen johtamisjärjestelmä on uudistuksen alla. Sen myötä hätäkeskusten roolia vahvistetaan entisestään. Uusi virastorakenne astuu voimaan 1.1.2024 alkaen, ja se tuo mukanaan myös uusia tehtäviä ja nimityksiä.

Hätäkeskuslaitoksessa on valmisteltu kuluva vuosi johtamisjärjestelmän uudistamista. Keskeisenä tavoitteena on uudistaa toimintatapoja niin, että ne tukevat viraston strategian painopisteitä ja auttavat rakentamaan parempaa hätäkeskuspalvelua. Arjessa uudistus tulee näkymään henkilöstön osallistamisen parantumisena ja hätäkeskusten roolin vahvistumisena.

Johtamisjärjestelmän uudistaminen tuo muutoksia myös viraston rakenteeseen. Keskeisin vaikutus on osastojen ja yksiköiden rakenteissa sekä niiden johtamisessa. Johtamisjärjestelmän uudistamisen takia operatiivisen osaston, kehittämisosaston ja hallinto-osaston johtajien virat lakkautetaan. Niiden sijaan perustetaan hallinto- ja tukipalveluosaston johtajan virka, valmiusjohtajan virka ja kehitysjohtajan virka. Myös pääkäyttöyksikön, suunnitteluyksikön, tietojärjestelmät-yksikön ja esikuntayksikön päällikön virat lakkautetaan. Niiden tilalle perustetaan järjestelmät-yksikön, hätäkeskustoiminnan kehittämisyksikön, tietohallintoyksikön ja johdon tuki -yksikön päälliköiden virat. 

Uusi virastorakenne vastaa paremmin toimintaympäristön muutoksiin ja tuo ketteryyttä arjen toimintaan. Uudistus ei vaikuta virkojen vähentämiseen tai virkapaikkojen muuttamiseen, eikä myöskään hätäkeskusten lukumäärään. 

− On olennaista, että käytämme voimavarojamme mahdollisimman tehokkaasti. Tässä taloudellisessa tilanteessa viraston rakenteita on myös hyvä tarkastella, jotta pystymme paremmin vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin ja meille asetettuihin vaatimuksiin. Uudistuksessa lisäämme mm. koko henkilöstön osallistamista hätäkeskustoiminnan kehitystyöhön, lisäämme yleisesti hätäkeskusten vastuuta ja delegoimme päätöksentekoa tarkoituksenmukaisemmalla tavalla nykyisen keskitetyn mallin sijasta. Tämän lisäksi panostamme sidosryhmäyhteistyön ja varautumisen parantamiseen, kertoo Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio

Uudet johtajat ja yksiköiden päälliköt

Johtajien nimitykset 1.1.2024 alkaen

  • Kehitysjohtaja Lehti Teemu, virkapaikka Kerava 
  • Valmiusjohtaja Nieminen Marko, virkapaikka Pori 
  • Hallinto- ja tukipalveluosaston johtaja Perttula Arttu, virkapaikka Pori 

Yksiköiden päälliköt 1.1.2024 alkaen

  • Johdon tuki -yksikön päälliköksi on nimitetty esikuntapäällikkö Clouberg Iiro, virkapaikka Pori
  • Järjestelmät-yksikön päälliköksi on nimitetty järjestelmäpäällikkö Lamu Mika, virkapaikka Vaasa 
  • Hätäkeskustoiminnan kehittämisyksikön päälliköksi on nimitetty kehittämispäällikkö Hopearuoho Tommi, virkapaikka Pori
  • Tietohallinto-yksikön päälliköksi on nimitetty tietohallintopäällikkö Fågel Jesse, virkapaikka Pori
Henkilöstö