Nödcentralsverkets anseende toppar listan

Utgivningsdatum 12.12.2023 14.10
Pressmeddelande

I studien Luottamus & Maine som genomfördes av T-Media om organisationer inom den offentliga förvaltningen ger medborgarna Nödcentralsverket och Gränsbevakningsväsendet högsta betyg när det gäller anseende.

Medborgarnas uppfattning om anseendet för organisationer inom den offentliga förvaltningen utreddes återigen i höstas inom åtta olika delområden. Studien har genomförts för den offentliga sektorn sedan 2018.

Nödcentralsverket förbättrade sitt resultat jämfört med förra året och nådde redan för tredje gången topplaceringen i fråga om anseende. Ämbetsverket fick betyget 3,91 (på skalan 1–5) i undersökningen, jämfört med 3,85 året innan. Genomsnittet för hela den offentliga förvaltningen var 3,35. Liksom i fjol var de bästa delområdena Produkter och Tjänster med betyget 4,24 (4,18) och Ansvar med betyget 4,16 (4,06). De svagaste områdena var också desamma som förra året: Innovationer med 3,66 (3,52) och Interaktion med 3,69 (3,76).

Nödcentralsverkets överdirektör Taito Vainio anser att resultatet är särskilt betydelsefullt, eftersom ett gott anseende bygger upp medborgarnas förtroende och samtidigt stärker trygghetskänslan. Ett av ämbetsverkets resultatmål är att för sin del öka medborgarnas trygghetskänsla, något som är särskilt viktigt i dessa osäkra tider. Enligt Vainio har ämbetsverket uppnått sitt goda anseende genom den goda kundupplevelsen hos nödcentralstjänsten, systematisk egen kommunikation och samarbete med medier.

– Ett gott anseende är ingen självklarhet för oss. Det kräver kontinuerlig ömsesidig interaktion och samarbete av vår personal, både när det gäller att producera 112-serviceupplevelsen och när det gäller vår kommunikation. Vår tjänst är särskilt välkänd och dess betydelse i nödens kund är erkänd, men den ställer också krav och utmaningar för oss. Vi måste kunna tillhandahålla en jämlik service i en föränderlig verksamhetsmiljö. Vår tjänst måste finnas tillgänglig på olika sätt dygnet runt. Utöver kvaliteten måste vi kunna vägleda människor i användningen av olika sätt för nödmeddelanden och styra deras verksamhet vid olika störningar. Med hjälp av vår egen öppna och tidsmässigt rätt insatta kommunikation och ett aktivt samarbete med medierna har vi lyckats med detta, konstaterar Vainio nöjt.

– Det utmärkta resultatet som vi nu uppnått visar att vi är på väg åt rätt håll. Utvecklingsarbetet fortsätter dock. Nästa år kommer vi att införa ett nytt ledningssystem på ämbetsverket. Det centrala förändringsmålet med de nya strukturerna är att göra det möjligt att leda människor bättre och på så sätt uppnå ett mer interaktivt ämbetsverk genom att göra personalen mer delaktig. Jag hoppas att detta kommer att ha en positiv inverkan på vårt välmående i arbetet och därigenom också på vår 112-tjänst. Jag vill rikta ett varmt tack till vår kunniga personal för det goda och värdefulla säkerhetsarbete som utförts under det gångna året, säger Vainio.

Luottamus & Maine är en årlig undersökning som genomförs av T-Media och vars syfte är att utreda anseendet hos organisationer inom den offentliga förvaltningen bland medborgarna. I år deltog 80 organisationer inom den offentliga förvaltningen i undersökningen. Cirka 10 000 finländare intervjuades för undersökningen. Nödcentralsverket har nått topplaceringen i anseendeundersökningen åren 2018, 2021 och nu år 2023. I fjol nådde ämbetsverket tredje plats med betyget 3,85. "Anseendediamanten" består av åtta delområden: Förvaltning, Ekonomi, Ledning, Innovationer, Interaktion, Produkter & Tjänster, Arbetsplats och Ansvar.

Nödcentralstjänster