Hätäkeskuslaitoksen maine kärkisijalla

Julkaisuajankohta 12.12.2023 14.10
Tiedote

T-Median toteuttaman Luottamus&Maine -tutkimuksen mukaan Hätäkeskuslaitoksella ja Rajavartiolaitoksella on kansalaisten näkökulmasta julkishallinnon paras maine.

Kansalaisten mielikuvaa julkishallinnon organisaatioiden maineesta selvitettiin jälleen kuluneen syksyn aikana kahdeksalla eri osa-alueella. Tutkimusta julkiselle sektorille on tehty vuodesta 2018 alkaen.

Hätäkeskuslaitos paransi tulosta viime vuodesta ja saavutti maineen kärkisijan jo kolmannen kerran. Virasto sai tutkimuksessa arvosanaksi 3.91 (asteikko 1-5), kun vuotta aiemmin tulos oli 3.85. Koko julkishallinnon keskiarvo oli 3.35. Parhaimmiksi osa-alueiksi nousivat viime vuoden tapaan Tuotteet ja Palvelut arvosanalla 4.24 (4.18) sekä Vastuullisuus 4.16 (4.06). Heikoimmat osa-alueet olivat myös samat kuin viime vuonna: Innovaatiot 3.66 (3.52) sekä Vuorovaikutus 3.69 (3.76).

Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio pitää tutkimustulosta erityisen merkityksellisenä, sillä hyvä maine rakentaa kansalaisten luottamusta ja vahvistaa samalla turvallisuuden tunnetta. Viraston yhtenä tulostavoitteena onkin lisätä osaltaan kansalaisten turvallisuuden tunnetta, minkä merkitys korostuu erityisesti nyt epävarmoina aikoina. Vainion mukaan viraston hyvä maine on saavutettu hätäkeskuspalvelun hyvällä asiakaskokemuksella, suunnitelmallisella omalla viestinnällä sekä mediayhteistyöllä.

− Hyvä maine ei ole meille itsestäänselvyys. Se vaatii henkilöstöltämme jatkuvaa keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteispeliä, niin 112-palvelukokemuksen tuottamisen kuin viestintämmekin osalta. Palvelumme on erityisen hyvin tunnettu ja sen merkityksellisyys hädän hetkellä tunnustettu, mutta se asettaa meille myös vaatimuksia ja haasteita. Meidän tulee kyetä palvelemaan muuttuvassa toimintaympäristössä yhdenvertaisesti. Palvelumme pitää olla saatavilla eri tavoilla ympäri vuorokauden. Laadukkuuden lisäksi meidän on pystyttävä opastamaan ihmisiä eri hätäilmoitustapojen käytössä ja ohjaamaan heidän toimintaansa erilaisissa häiriötilanteissa. Avoimella ja oikea-aikaisella viestinnällämme sekä aktiivisella mediayhteistyöllä olemme tässä onnistuneet, Vainio toteaa tyytyväisenä.

− Nyt saavutettu hieno tutkimustulos osoittaa, että olemme oikealla suunnalla. Kehitystyö kuitenkin jatkuu. Ensi vuonna otamme käyttöön virastossa uuden johtamisjärjestelmän. Sen uusien rakenteiden keskeinen muutostavoite on mahdollistaa paremmin ihmisten johtaminen, ja saavuttaa täten henkilöstön osallistamisen kautta vuorovaikutteisempi virasto. Tämän toivon heijastuvan myönteisesti työhyvinvointiimme ja sitä kautta myös 112-palveluumme. Kiitän lämpimästi osaavaa henkilöstöämme kuluneen vuoden hyvästä ja arvokkaasta turvallisuuden eteen tehdystä työstä, Vainio sanoo. 

Luottamus&Maine-tutkimus on T-Median toteuttama vuosittainen tutkimus, jonka tavoitteena on selvittää julkishallinnon organisaatioiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Tänä vuonna tutkimukseen osallistui 80 julkishallinnon organisaatiota. Tutkimusta varten haastateltiin n. 10 000 suomalaista. Hätäkeskuslaitos on saavuttanut mainetutkimuksessa kärkisijan vuosina 2018, 2021 ja nyt 2023. Viime vuonna virasto ylsi kolmannelle sijalle arvosanalla 3.85. ”Mainetimantissa” on kahdeksan eri osa-aluetta: Hallinto, Talous, Johto, Innovaatiot, Vuorovaikutus, Tuotteet&Palvelut, Työpaikka ja Vastuullisuus.

Hätäkeskuspalvelut