Under nödnummerveckan uppmärksammas beredskapen

Utgivningsdatum 6.2.2023 11.20
Nyhet
112-dagens logo och text:

Den riksomfattande säkerhetskampanjen ordnas igen i år under nödnummerveckan 6–12 februari. Kampanjen kulminerar i 112-dagen lördag 11.2. Temat är "Beredskap är en av vardagens små handlingar".

Nödcentralsverket samordnar återigen den riksomfattande säkerhetskampanjen – nu för 26:e gången. 112-dagen är de finländska säkerhetsaktörernas gemensamma evenemang för att förbättra säkerheten i vardagen.

– Kampanjens syfte i år är att uppmuntra människor till att förbereda sig på olika störningar och undantagssituationer samt förebygga olika farliga situationer. Vi hoppas att medierna också kommer att delta i kampanjen och förmedla beredskapsrelaterad information till sin publik. Tillsammans kan vi främja vardagssäkerheten, säger Katri Kalliomäki, kommunikationssakkunnig vid Nödcentralsverket och projektledare för kampanjen.

Under 112-dagarsveckan påminner Nödcentralsverket om korrekt användning av nödnumret, beredskap för strömavbrott samt användningen av och funktionerna i mobilapplikationen 112 Suomi. I år deltar nödcentralerna i publikevenemang på fem olika orter. 

Nödnummerveckan 6.–12.2.

  • 112-dagen är de finländska säkerhetsaktörernas gemensamma kampanj för att förbättra säkerheten i vardagen.
  • Kampanjens festdag är den 11 februari varje år och kampanjen är i gång hela veckan, i år 6.–12.2.
  • 112-dagen som redan har blivit tradition har firats i Finland sedan 1997.
  • Under kampanjveckan kan vem som helst delta i 112-dagen genom att ordna ett publikevenemang tillsammans med andra aktörer, genomföra en temadag till exempel på arbetsplatsen, i skolan eller hobbygruppen eller genom att dela värdefull säkerhetsinformation på sociala medier.
  • 112-dagen är en finsk uppfinning och dagen har firats i Europa sedan 2008. 112-dagen är en EU-omfattande och synlig säkerhetskampanj, som kan bidra till att kommunicera effektivt om säkerheten. Mer information om hur 112-dagen firas finns på dagar finns på Europeiska nödnummerorganisationens (EENA) webbplats och kanaler på sociala medier.
  • Läs mer på 112-dagens webbplats och på kampanjens sociala mediekanaler på Facebook, Twitter och Instagram, #112paiva, #112dagen och #112day
  • Se och ladda ner 112-dagens bilder och material för användning.

Test av systemet för förmedling av varningsmeddelanden på 112-dagen 11.2. kl. 11.20.

Det officiella förmedlingssystemet för varningsmeddelanden testas igen den 11.2. från kl. 11.20. I testet förmedlas varningsmeddelanden till tv och text-tv:s sida 112, radio och appen 112 Suomi. Nödcentralsverket publicerar också varningsmeddelanden på Nödcentralsverkets Facebook- och Twitterkonton.

Läs mer: Varning för fara – Nödcentralsverket förmedlar varningsmeddelanden.

112-dagen Kampanjer