1. Hätäkeskuslaitos virastona

Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on hätäilmoitusten vastaanottaminen, tilannearviointi ja tehtävän välittäminen eri viranomaisille.

Hätänumeron 112 lisäksi palveluja ovat mm. 112 Suomi -sovellus, hätätekstiviestipalvelu, ajoneuvojen automaattinen hälytysjärjestelmä eCall, vaaratiedottaminen sekä automaattisiin palo- ja rikosilmoituksiin liittyvät palvelut. Hätäkeskuslaitos tuottaa laadukkaita, luotettavia ja yhdenvertaisia hätäkeskuspalveluja.

Vuonna 2021 hätäkeskuksissa käsiteltiin yhteensä 2,8 miljoonaa hätäilmoitusta, joista hätäpuheluja oli 2,7 miljoonaa.

Henkilöstöön kuuluu noin 600 hätäkeskustoiminnan asiantuntijaa, jotka työskentelevät verkottuneella toimintamallilla kuudella eri paikkakunnalla: Keravalla, Turussa, Porissa, Kuopiossa, Vaasassa ja Oulussa. Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa, jossa yhteistyö laajan verkoston kanssa on avainasemassa. 

Vuoden 2022 aikana hätäkeskuksissa käsiteltiin yhteensä 2 920 020 hätäilmoitusta, joista hätäpuheluja oli 2 891 400. Vastattujen hätäilmoitusten kokonaismäärä kasvoi 5 % verrattuna edelliseen vuoteen. Hätäilmoitusten perusteella viranomaisille välitettiin 1,5 miljoonaa tehtävää. Hätäpuhelujen lisäksi vastaanotettiin ilmoitinlaitehälytyksiä, eCall-hälytyksiä (autojen automaattinen hätäpuhelujärjestelmä) sekä hätätekstiviestejä.

1.1 Vastuullisuuden johtaminen ja hallinto 

Hätäkeskuslaitoksessa pyrimme korostamaan vastuullisuuden kulttuuria koko organisaatiossa ja vakiinnuttamaan kestävän kehityksen tavoitteiden huomioiminen kaikessa toiminnassa.
Hätäkeskuslaitos on hajautettu organisaatio, joka toimii kuudella eri paikkakunnalla Suomessa. Tiettyjä toimintoja, erityisesti hallinto- ja tukipalveluissa, on keskitetty ja toisaalta tavoitteena on toimia mahdollisimman verkostomaisesti ja joustavasti. Hätäkeskuslaitoksessa on kolme osastoa, joilla on oma vastuualueensa ja kussakin osastossa on eri toimintoihin keskittyviä yksiköitä. Kestävä kehitys, vastuullisuus ja yhdenvertaisuus ovat läpileikkaavia teemoja, jotka koskettavat kaikkia osastoja, yksiköitä ja toimintoja. 

Kestävä kehitys, vastuullisuus ja yhdenvertaisuus ovat läpileikkaavia teemoja, jotka koskettavat kaikkia osastoja, yksiköitä ja toimintoja. 

Yhtenä kehittämistarpeena on tunnistettu vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvien asioiden käsittely nykyistä verkostoituneemmin siten, että ne ovat osa päivittäistä agendaa eri toiminnoissa. Lisäksi on tarvetta lisätä teemaan liittyvää yleistä tietoisuutta koko henkilöstölle. Aiheeseen liittyvää koulutusta suunnitellaan osaksi viraston sisäistä koulutusohjelmaa.

1.2 Vastuullisuustavoitteet 

Hätäkeskuslaitoksessa on vahvistettu kestävän kehityksen toimenpidesitoumus, jossa on kuvattu keskeisimmät kestävän kehityksen tavoitteet ja toimenpiteet. Useita toimenpidesitoumuksessa kuvattuja toimenpiteitä tehdään jo nyt ja uusien toimenpiteiden osalta etsimme jatkuvasti parhaita mahdollisia käytäntöjä. 

Parhaillaan Hätäkeskuslaitoksessa on käynnissä mittava projekti, jossa kartoitetaan viraston ydinjärjestelmäpalveluiden hiilijalanjäljen syntymistä ja etsitään ratkaisuja sen edelleen pienentämiseksi.

Osa kestävän kehityksen toimenpiteistä ja niiden mittareista sisältyy Hätäkeskuslaitoksen vuosittaiseen tulossopimukseen. Parhaillaan Hätäkeskuslaitoksessa on käynnissä mittava projekti, jossa kartoitetaan viraston ydinjärjestelmäpalveluiden hiilijalanjäljen syntymistä ja etsitään ratkaisuja sen edelleen pienentämiseksi. Muut toimenpiteet liittyvät muun muassa viraston toimitilojen energiatehokkuuteen, kestävien hankintojen toteuttamiseen sekä matkustamisesta aiheutuvien päästöjen vähentämiseen.

Henkilöstöön kuuluu noin 600 hätäkeskustoiminnan asiantuntijaa, jotka työskentelevät verkottuneella toimintamallilla kuudella eri paikkakunnalla: Keravalla, Turussa, Porissa, Kuopiossa, Vaasassa ja Oulussa.

Varsinaisessa operatiivisessa palvelutuotannossa syntyvä jätteen määrä on häviävän pieni, syntyvä jäte on rinnastettavissa kotitalousjätteeseen.  Suurimmassa osassa toimipisteitä jätteiden asianmukainen lajittelu ja kierrätys on jo arkipäivää. Viraston virka-autojen uusiminen on yksi asia, jossa kiinnitämme huomiota energiatehokkuuteen sekä vähäpäästöisyyteen.