5. Hätäkeskuslaitoksen jalanjälki

Viraston toiminnan luonteesta johtuen jalanjälki eli toiminnan negatiiviset vaikutukset toimintaympäristöön ovat kohtuullisen vähäiset.

Virastolla on seitsemän toimipistettä, joissa kaikissa sähköenergia tuotetaan uusiutuvalla energialla. Edellä on kuvattu toimintoja, joilla yritämme jalanjälkeä edelleen vähentää: ajoneuvopolitiikka, matkustaminen, hankinnat, jätteiden kierrätys jne. Kaikkiin jalanjälkeen vaikuttaviin asioihin emme voi suoraan omalla toiminnallamme vaikuttaa, esimerkkinä valtionhallinnon keskitetyt hankinnat.

""