Hätäkeskuslaitoksen laillisuusvalvonta selvitti 3.7.2023 Mikkelin Otavassa tapahtuneen hätätilanteen käsittelyn

Julkaisuajankohta 13.7.2023 10.58
Tiedote
Henkilö kuvattu takaa. Kuvassa näkyy sininen neulepusero, johon on kirjailtu Hätäkeskuslaitoksen logo.

Hätäkeskuslaitoksen laillisuusvalvonta on tehnyt Mikkelin Otavassa 3.7.2023 tapahtuneen hätätilanteen osalta sisäisen selvityksen. Pakettiauto oli pysähtyneenä ajoradalla ja ajoneuvon kuljettajalle tarvittiin kiireellistä apua. Hätäkeskuslaitoksen laillisuusvalvonnan arvion mukaan hätäkeskuspäivystäjien toiminta on tilanteessa ollut viranomaisten antamien ohjeiden mukaista.

Tapahtumaan liittyen on tullut neljä hätäilmoitusta aikavälillä 2.7.2023 klo 20:37–3.7.2023 klo 02:18. Hätäilmoitukset ovat tulleet eri paikoista ja olleet sisällöltään erilaisia. Hätäilmoitukset ovat johtaneet tehtävien välittämiseen toimivaltaisille viranomaisille ja toimivaltaiset viranomaiset ovat niihin reagoineet. Hätäkeskuslaitoksen laillisuusvalvonnan arvion mukaan hätäkeskuspäivystäjät ovat käsitelleet hätäilmoitukset asianmukaisesti ilmoittajilta saatujen tietojen perusteella ja hätäkeskustoiminta on ollut ohjeiden mukaista.

Näin hätäilmoitukset käsitellään

Hätäkeskustoimintaa koskevan lain mukaan kukin hätäkeskustoimintaan osallistuva viranomainen antaa toimialaansa liittyvät tehtävien käsittelyä ja välittämistä ja muuta ilmoituksen tai tehtävän hoitamista koskevat ohjeet ja suunnitelmat Hätäkeskuslaitokselle. Näiden ohjeiden pohjalta hätäkeskuspäivystäjät ovat velvoitettuja selvittämään hätäpuhelun aikana erilaisia asioita eli tekemään niin sanotun riskinarvion. Riskinarvion tekemisen päätarkoitus on tehtävien luokittelu siten, että kyetään tunnistamaan kiireellisimmät tehtävät, kohdentamaan resurssit oikein ja rajaamaan pois tehtävät, joissa ei tarvita kiireellistä viranomaisapua.

Riskinarvioprosessin lopputulos (tehtävälaji ja kiireellisyys), sijaintitieto ja mahdollisten muiden lisätietojen kuten altistuneiden lukumäärä ovat pohjana alueellisen viranomaisen antaman hälytysohjeen käyttöön. Hälytysohje sisältää mm. tiedot siitä, mitä yksiköitä kyseisessä tilanteessa tarvitaan. Tämän pohjalta hätäkeskustietojärjestelmä ehdottaa päivystäjälle, mitkä ovat hälytysohjeen mukaan lähimmät ja tarvittavat ominaisuudet täyttävät yksiköt, joille tehtävä tulisi välittää. Riskinarvion tekeminen ei viivästytä avunsaantia, vaan hälyttämistoimia voidaan tehdä jo ensitietojen perusteella hätäpuhelun aikana.

Hätäkeskuslaitos muistuttaa, että hätäpuhelun aikana on tärkeää kuunnella ja pyrkiä vastaamaan hätäkeskuspäivystäjän kysymyksiin. Hätäpuhelun aikana saadut tiedot auttavat kohdentamaan tilanteeseen oikeanlaista apua.

13.7.2023: Otsikkoa tarkennettu: Hätäkeskuslaitoksen laillisuusvalvonta selvitti 3.7.2023 Mikkelin Otavassa tapahtuneen hätätilanteen käsittelyn