Kadonneiden lasten numero tuo turvaa kaikkialla EU-alueella

Julkaisuajankohta 25.9.2023 11.00
Uutinen

Alaikäisen kadotessa on tärkeää saada tieto nopeasti vastuuviranomaiselle, ja EU onkin halunnut varmistaa avunsaannin yhteiseurooppalaisella numerolla näitä tilanteita varten. Numero toimii Suomessa kuitenkin vihjepuhelimena, sillä hätätilanteessa meillä auttaa 112.

Tiesitkö, että Euroopan komissio on varannut yhteisen puhelinnumeron 116 000 kadonneita lapsia varten? Tahtotila on ollut, että maasta riippumatta kadonneista lapsista voisi ilmoittaa kaikkialla EU-alueella samaan numeroon. Huomionarvoista on, että muualla Euroopassa hätäkeskustoiminta on järjestetty varsin eri tavoin kuin Suomessa, ja toisissa EU-maissa voi olla kymmeniä viranomaiskohtaisia hätänumeroita. Yleiseurooppalaiseen 112-numeroon taas voi maasta riippuen vastata eri toimijan edustaja. Tästäkin syystä komission tahtotila on ollut, että kaikkialla Euroopassa samasta numerosta saa yhteyden lasten katoamisia hoitaviin tahoihin.

Suomen osalta hätänumero 112 auttaa kaikissa hätätilanteissa, ja niitä ovat myös alaikäisten katoamiset. Hätäkeskuspäivystäjät koulutetaan myös sosiaalisten hätätilanteiden tunnistamiseen, ja hätälinjalla hoidetaankin päivittäin paljon lapsiin liittyviä asioita – katoamisia ja karkaamisia sekä sosiaalitoimen tehtäväkenttään kuuluvia tehtäviä kuten alaikäisen hoidon- ja huolenpidontarpeen arviointia. Kun on kyse hätätilanteesta, tulee aina soittaa hätänumeroon 112.

EU:n yhteisen 116 000 -numeron rooli onkin Suomessa tästä syystä erilainen: se on kiireettömiä soittoja varten, ja se palvelee lähinnä vihjepuhelimena. 

Kadonneita lapsia koskevaan vihjepuhelimeen voit soittaa tilanteissa, kun haluat:

•    kysyä neuvoa lapsen katoamiseen liittyvissä asioissa
•    ilmoittaa kadonneeksi ilmoitetun lapsen löytymisestä
•    hakea tietoa kadonneesta lapsestasi.

Kadonneiden lasten auttamisjärjestelmä perustuu tiiviiseen viranomaisyhteistyöhön

Kadonneiden lasten vihjepuhelin otettiin käyttöön Suomessa vuonna 2016, ja palvelun tuottaa Hätäkeskuslaitos. Mikäli on tarvetta hälytystehtävälle, siirretään puhelu hätälinjalle. Mikäli tilanne ei edellytä tehtävän välittämistä, annetaan ilmoittajalle asiassa tarvittavia neuvoja. Puheluita on tullut vuositasolla noin 60 kpl, ja niistä kolmasosa on johtanut muulle viranomaiselle välitettävään tehtävään.

Oman erityisryhmänsä Suomessa muodostavat huostaanotetut tai muuten sijoitetut alaikäiset, jotka poistuvat luvatta tai jättävät palaamatta sijoituspaikkaansa. Näitä tilanteita varten tehdään kuitenkin tiivistä viranomaisyhteistyötä ennakkoon sovittujen mallien mukaisesti, eivätkä tällaiset tilanteet siten kuulu kadonneiden lasten vihjepuhelimeen. 

Vaikka Suomessa on keskeisintä muistaa hätänumero 112, ei kadonneiden lasten numeroa kuitenkaan sovi unohtaa.  Esimerkiksi ulkomaanmatkan yhteydessä tapahtuvan alaikäisen katoamisen yhteydessä numero auttaa kaikkialla Euroopassa. Numeron löytää myös 112 Suomi -sovelluksen palveluvalikoimasta.