Journumret för försvunna barn skapar trygghet inom hela EU

Utgivningsdatum 25.9.2023 11.00 | Publicerad på svenska 17.10.2023 kl. 10.08
Nyhet

Om en minderårig försvinner är det viktigt att snabbt informera den ansvariga myndigheten, och EU har velat säkerställa att det finns hjälp att få i dessa situationer med ett gemensamt europeiskt nummer. Numret fungerar dock som en tipstelefon i Finland, eftersom det i nödsituationer är 112 som hjälper hos oss.

Visste du att Europeiska kommissionen har reserverat telefonnumret 116 000 för försvunna barn? Visionen är att man ska kunna anmäla försvunna barn till ett och samma telefonnummer inom hela EU, oavsett vilket land man befinner sig i. Det är anmärkningsvärt att nödcentralsverksamheten är ordnad på ett helt annat sätt på andra håll i Europa än i Finland, och att det i andra EU-länder kan finnas tiotals myndighetsspecifika nödnummer. Det allmäneuropeiska numret 112 kan besvaras av en representant för olika aktörer beroende på landet. Även av denna anledning har kommissionens vision varit att samma nummer ska kunna användas för att kontakta dem som arbetar med barns försvinnanden i hela Europa.

För Finlands del hjälper nödnumret 112 i alla nödsituationer, även när minderåriga försvinner. Nödcentraloperatörerna utbildas också i att identifiera sociala nödsituationer, och på nödlinjen hanteras dagligen många ärenden relaterade till barn – försvinnanden och rymningar samt uppgifter som hör till socialväsendets ansvarsområde, som bedömning av minderårigas vård- och omsorgsbehov. När det gäller en nödsituation ska man alltid ringa 112.

Därför har EU:s gemensamma 116 000-nummer en annan roll i Finland: det är till för icke-brådskande samtal och fungerar främst som tipstelefon. 

Du kan ringa tipstelefonen för försvunna barn när du vill:
 

•    be om råd i ärenden som gäller ett barn som försvunnit
•    meddela att ett barn som anmälts som försvunnet har påträffats
•    söka information om ditt barn som försvunnit.

Hjälpsystemet för försvunna barn baserar sig på ett nära samarbete mellan myndigheter

Tipstelefonen för försvunna barn infördes i Finland år 2016 och tjänsten produceras av Nödcentralsverket. Om det finns behov av ett larmuppdrag överförs samtalet till nödlinjen. Om situationen inte kräver att uppdraget vidarebefordras, ges anmälaren de råd som behövs i ärendet. Antalet samtal per år har varit cirka 60 och en tredjedel av dem har lett till att ett uppdrag har vidarebefordrats till en annan myndighet.

En egen specialgrupp i Finland utgörs av minderåriga som har omhändertagits eller placerats på annat sätt och som lämnar landet utan tillstånd eller inte återvänder till sitt placeringsställe. Det finns dock ett nära samarbete mellan myndigheter som följer på förhand överenskomna modeller för dessa situationer, och sådana situationer hör därför inte till tipstelefonen för försvunna barn. 

Även om det viktigaste i Finland är att komma ihåg nödnumret 112, är det också bra att komma ihåg numret för försvunna barn.  Om en minderårig försvinner till exempel under en resa utomlands, hjälper numret överallt i Europa. Numret finns också i 112 Suomi-appen.