Tunnustus hätänumeron 112 eteen tehdystä työstä

Julkaisuajankohta 10.2.2023 13.30
Uutinen

Hätäkeskuslaitos palkitsee hätänumeroviikolla MIELI ry:n hätänumeron 112 hyväksi tehdystä työstä.

Hätäkeskuslaitos palkitsee hätänumeroviikolla organisaation/ henkilön, joka on toiminnallaan edistänyt hätänumeron tunnettavuutta ja opastanut hätänumeron oikeaa käyttöä. Hätäkeskuslaitoksen johtaja Taito Vainio luovuttaa palkinnon tänä vuonna MIELI ry:lle. 

– Palkinto myönnetään MIELI ry:lle 112 Suomi -sovelluksen kehittämiseen osallistumisesta sekä keskusteluavun aktiivisesta viestinnästä, jonka uskomme pitkällä aikavälillä vaikuttaneen myönteisesti hätänumeron 112 oikeaan käyttöön Vaikka Suomessa on ainutlaatuinen hätäkeskustoiminta ja toimiva viranomaisyhteistyö, arjen turvallisuutta tekevät Suomessa myös lukuisat muut toimijat, joilla on merkityksellinen rooli erilaisissa turvallisuuteen ja sen tunteeseen liittyvissä kokonaisuuksissa. Hätäkeskuslaitos haluaakin hätänumeroviikolla nostaa esille näitä yhdistyksiä ja tahoja, jotka omalla toiminnallaan antavat panoksensa ihmisten turvallisuuden ja varautumisen hyväksi, sillä jokainen hätänumeroon kuulumaton puhelu viivästyttää kiireellisen avuntarvitsijan avunsaantia, korostaa Taito Vainio Eduskunnassa järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa.

Hätäkeskuslaitoksessa tiedetään, että erityisesti juhlapyhinä ongelmat kotioloissa ja perhepiirissä korostuvat, ja keskusteluapua vaativat puhelut lisäävät hätäkeskusten jo valmiiksi isoa työkuormaa. Koska juhlapyhiin liittyy paljon odotuksia, ilmapiiri kotioloissa voi helposti kärjistyä ja toisaalta myös yksinäisyys korostua. Esimerkiksi liiallinen alkoholinkäyttö, ahdistus, mielenterveysongelmat, taloudelliset paineet ja stressi voivat vaikeuttaa omaa jaksamista, mutta eivät yleensä edellytä viranomaisavun hälyttämistä paikalle. Kriisipuhelin ja chat-palvelut tarjoavat keskusteluapua ongelmiin, jolloin opastus ja neuvonta ovat olennaisempia kuin paikalle hälytettävät auttavat viranomaiset. 

– MIELI ry on jo vuosien ajan viestinyt aktiivisesti Kriisipuhelimesta ja chat-palveluista erityisesti juhlapyhien aikaan ja näin tukenut hätänumeron oikeaa käyttöä. Kriisipuhelimen numero löytyy myös Hätäkeskuslaitoksen 112 Suomi -mobiilisovelluksesta. Haluan kiittää MIELI ry:n henkilöstöä merkittävästä turvallisuustyöstä ja toivon yhteistyön jatkuvan aktiivisena edelleen.

Palkinto luovutettiin MIELI ry:lle perjantaina 10.2. Eduskuntatalolla. Palkinnon vastaanottivat puhelin- ja verkkokriisityön päällikkö Susanna Winter ja viestintäjohtaja Liisa Partio.