Erkännande för arbete som utförts för nödnumret 112

Utgivningsdatum 10.2.2023 13.30
Nyhet

Under nödnummerveckan belönar Nödcentralsverket MIELI rf för det arbete som utförts för nödnumret 112.

Under nödnummerveckan belönar Nödcentralsverket en organisation/person som genom sin verksamhet har främjat kännedomen om nödnumret och väglett till att nödnumret används på rätt sätt. Direktören för Nödcentralsverket Taito Vainio överlåter i år priset till MIELI rf. 

– Priset beviljas för MIELI rf för att ha deltagit i utvecklingen av appen 112 Suomi och för aktiv kommunikation om samtalshjälp, som vi anser har haft en långsiktig positiv inverkan på korrekt användning av nödnumret 112. Även om Finland har en unik nödcentralsverksamhet och ett välfungerande samarbete mellan myndigheterna, finns vardagssäkerheten i Finland också i många andra aktörers händer. De spelar en betydande roll i olika helheter som gäller säkerhet och känslan av den.  Under nödnummerveckan vill Nödcentralsverket lyfta fram de föreningar och aktörer som genom sina egna åtgärder bidrar till människors säkerhet och beredskap, eftersom varje samtal som inte hör till nödnumret försenar tillgången till hjälp för en person med brådskande hjälpbehov, betonar Taito Vainio vid prisutdelningen som hölls i Riksdagshuset.

Vid Nödcentralsverket vet man att problemen hemma och i familjen framhävs särskilt under högtider, och samtal som kräver samtalshjälp ökar nödcentralernas redan stora arbetsbörda. Eftersom högtider förknippas med många förväntningar kan atmosfären hemma lätt eskalera och å andra sidan kan också ensamhet framhävas. Till exempel kan man enkelt må sämre överdriven alkoholkonsumtion, ångest, psykiska problem, ekonomisk press och stress, men de här kräver vanligtvis inte att du ringer efter myndighetshjälp till platsen. Krisjouren och chattjänsterna ger samtalshjälp vid problem, då vägledning och råd är viktigare än hjälpande myndigheter som larmats till platsen. 

– MIELI rf har i flera år aktivt kommunicerat om Kristelefonen och chattjänsterna, särskilt under högtider och på så sätt stött korrekt användning av nödnumret. Numret till Krisjouren finns också i Nödcentralsverkets mobilapp 112 Suomi. Jag vill tacka MIELI rf:s personal för deras betydande säkerhetsarbete och hoppas att vårt aktiva samarbete fortsätter.

Priset delades ut till MIELI rf fredagen den 10.2. På Riksdagshuset. Priset mottogs av Susanna Winter, chef för krisarbetet och kommunikationsdirektör Liisa Partio.